Verschijning: ZAAQ van Edam, Volendam en Zeevang is een uitgave van Zaaq Media en verschijnt vier keer per jaar.

Oplage: ZAAQ van Edam, Volendam en Zeevang wordt geadresseerd verzonden aan alle ondernemers in deze gemeente en ligt ter inzage op leestafels in Waterland.

Uitgever: Zaaq Media

Hoofdredactie: Janine Klein

Art Direction & Layout: Robert Swart, Thijs van Paridon

Fotografie: Arnold van der Zee, Sandra van der Meulen, Christy Rijser

Redactieadres: Zaaq Media, Ambachtsweg 10b, 1474 HW Oosthuizen

Copyright: Zaaq Media V.O.F. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Zaaq Media V.O.F.

Zo! Nieuws

Ondernemer in de spotlight

lees verder

Even voorstellen: Robert Swart, bestuurslid ZO!

lees verder
Meer Zo! Nieuws

Gemeentenieuws

Samenwerken aan omgevingsvisie

lees verder

Gemeente en Ondernemers bundelen krachten

lees verder
Meer gemeentenieuws