Gemeentenieuws

Activiteiten in de gemeente

De afgelopen tijd heeft gemeente Waterland contact gehad met verschillende ondernemers. We blikken kort terug en vragen je vooral nog even een talent – en dat kan ook een talentvolle ondernemer zijn – voor de Talentprijs van Waterland aan te melden. (meer…)

Toerisme in Waterland

Dat Waterland door toeristen is ontdekt, blijkt wel aan de vele wandelaars, fietsers, bootjes en de volle terrassen in de afgelopen maanden. Niet alleen ondernemers, maar ook gemeente Waterland is er druk mee. (meer…)

Gemeentelijke activiteiten op ondernemersgebied

Dat er in de gemeente Waterland niet wordt stilgezeten, blijkt wel uit de verschillende activiteiten die er de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en die op stapel staan voor de komende tijd. We blikken met bedrijfscontactfunctionaris Lucie van Vliet terug én vooruit. (meer…)

De uitdagingen van Jelle Kaars

Van oudsher heeft het CDA de portefeuille Ruimtelijke Ordening in Gemeente Waterland. Zo ook Jelle Kaars, die als wethouder belast is met een aantal flinke uitdagingen op dit gebied. (meer…)

Energie als businessmodel

Ze volgde eenzelfde pad als haar voorgangster Laura Bromet en werd dit jaar van fractievoorzitter benoemd tot wethouder namens GroenLinks. Met portefeuilles als Mobiliteit & Bereikbaarheid, Werk & Inkomen en Duurzaamheid, Milieu en Energiestransitie heeft Astrid van de Weijenberg verschillende raakvlakken met ondernemers in Waterland. Tijd om nader kennis te maken. (meer…)

Voorzieningenniveau omhoog

Afgelopen juni nam wethouder Bas ten Have de portefeuille Economische Zaken over van zijn D66 collega. Hoewel er, op basis van het coalitieakkoord, wordt voortgezet wat er in het verleden aan goede zaken is gebeurd, ziet hij een prominente rol voor de ondernemersvereniging weggelegd.

(meer…)

Terugblik 2e ZZP Café

Op 10 april vond het tweede ZZP Café Waterland plaats met als thema ‘Klanten vinden en binden’. Het was een zeer geslaagde avond. Er waren veel zzp’ers op deze netwerkbijeenkomst afgekomen. Een divers gezelschap van fotografen tot coaches en van juristen tot media gaf acte de présence.

(meer…)

Nieuwe toeristische bewegwijzering

Dinsdag 15 mei is de eerste paal met nieuwe toeristische borden op Marken geplaatst. Hiermee werd het startschot gegeven voor nieuwe toeristische bewegwijzering in gemeente Waterland. De afgelopen weken werden de overige toeristische borden geplaatst.

(meer…)

Nieuw pin- en toiletgebouw op Marken

Begin mei is gestart met de bouw van het nieuwe pin- en toiletgebouw op het grote parkeerterrein van Marken. In het pand komen openbare toiletten, een geldautomaat en een ruimte voor een gastheer/-vrouw. De komst van het nieuwe gebouw is het antwoord op enkele vraagstukken. Rabobank Nederland levert en beheert de geldautomaat.

(meer…)

Nieuwe wethouders

Met de benoeming van de wethouders op 15 mei jl. is het nieuwe college van burgemeester en wethouders compleet.

(meer…)

Het voorrecht van burgemeester Wagenaar-Kroon

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, blikken we met burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon terug op de afgelopen raadsperiode en kijken we naar de toekomst van Waterland.

(meer…)

Terugblik ZZP Café Waterland

Zzp’ers zijn in groten getale en in vele beroepsgroepen vertegenwoordigd in de gemeente Waterland en zij leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Om deze groep ondernemers in beeld te krijgen en om inzicht te krijgen in welke ondersteuning en behoeften zij hebben om hun vak uit te oefenen, organiseerde gemeente Waterland op dinsdag 7 november een eerste ZZP Café Waterland.

(meer…)

Nieuwe bedrijfscontactfunctionaris Gemeente Waterland

Op het gemeentehuis is Lucie van Vliet-Berndsen geen onbekende. Zij heeft er in de afgelopen 13 jaar al een aantal functies bekleed. Sinds 1 mei 2017 is zij de verbindende factor tussen gemeente en ondernemer in de functie van bedrijfscontactfunctionaris.

(meer…)

Duurzaam inkopen een ‘bewuste’ keuze

Een jaar geleden nam de gemeenteraad een motie aan met betrekking tot duurzaam inkopen. Jacob Kes, verantwoordelijk wethouder voor de inkoop, is hiermee aan de slag gegaan. Wat betekent dit voor de gemeente en voor de bedrijven die met de gemeente samenwerken?

(meer…)

Gemeente faciliterend bij toeristische initiatieven

In juni 2015 verscheen er een tientallen pagina’s dikke toeristische visie 2015-2025, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda met een tijdsbestek van twee jaar voor gemeente Waterland. Wethouder Gabriëlle Bekhuis, portefeuillehouder Toerisme & Recreatie, is initiatiefnemer van deze visie en werkt aan een nieuwe uitvoeringsagenda voor de komende twee jaar, waarin ook voor ondernemers mogelijkheden liggen.

(meer…)

Vacature? Ga langs bij de gemeente!

In januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een wet die er voor moet zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan bij een gewone werkgever. Ook Gemeente Waterland heeft hiervoor duidelijke doelen gesteld en die blijken voor alle partijen positief. De boodschap is dan ook duidelijk: heb je een vacature? Ga dan langs bij de gemeente.

(meer…)

Focus op omgevingsvisie en economische agenda

Wethouder Jean van der Hoeven zit middenin de realisatie van de omgevingsvisie voor Waterland en een economische agenda. De visie gaat over de periode tot 2030 en de economische uitvoeringsagenda is voor de korte termijn. Voor ondernemers kunnen uit deze gemeentelijke documenten belangrijke zaken naar voren komen.

(meer…)

OW Nieuws

Schouders eronder voor Ondernemend Waterland

lees verder

‘De authentieke uitstraling van Monnickendam is de kracht van de markt’

lees verder
Meer OW Nieuws

Gemeentenieuws

Activiteiten in de gemeente

lees verder

Toerisme in Waterland

lees verder
Meer gemeentenieuws