BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE

Colofon

Verschijning: ZAAQ is een uitgave van ZAAQ Media. Het magazine verschijnt vijf keer per jaar in de gemeente Purmerend & Beemster, Edam-Volendam en Waterland in een oplage van 8.250 exemplaren.

Verspreiding: De magazines worden geadresseerd verzonden aan alle ondernemers in de betreffende gemeenten en liggen ter inzage op diverse leestafels.

Uitgever: ZAAQ Media

Hoofdredactie: Janine Klein, Sandra van der Meulen, Roos Bähr

Art Direction & Layout: Robert Swart, Thijs van Paridon

Fotografie: Rick Leeman, Sandra van der Meulen, Roos Bähr, Christy Rijser, Robert Swart

Advertenties: Maarten Tieman,  06 2040 8824 of maarten@zaaq.nl | Michael Brouwers,  06 1244 1244 of michael@zaaq.nl

Redactieadres: ZAAQ Media, Ambachtsweg 10b, 1474 HW Oosthuizen

Copyright: ZAAQ Media V.O.F. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van ZAAQ Media V.O.F. worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming van ZAAQ Media V.O.F.