BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente

Emissieloze bussen en groene bushokjes voor een duurzaam Purmerend

Op 10 december gaat de nieuwe dienstregeling van het busvervoer in. Vanaf dat moment rijdt EBS vanaf de nieuwe busremise op Baanstee Noord. EBS is hiermee één van de organisaties die dit jaar de bouw van hun bedrijf op Baanstee Noord heeft afgerond. Wethouder Coen Lageveen blikt terug op het afgelopen jaar op het bedrijventerrein en kijkt vooruit naar de toekomst.

De wethouder is blij met deze ontwikkeling: ‘De nieuwe busremise van EBS in Purmerend is de grootste van Nederland en een voorbeeld van innovatie. Het is gebouwd met het oog op een groenere toekomst. Bij de bouw is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Bovendien draagt de remise bij aan de verduurzaming van het openbaar vervoer, met onder andere oplaadpunten voor elektrische bussen.’

Het laadstation voor de bussen wordt voorzien van zonnepanelen. Boven de plek waar de bussen opgesteld staan komen zonnepanelen, net zoals op de daken van het kantoor en de werkplaats. Wat overdag opgewekt wordt, gaat in een batterij om de bussen deels ’s nachts weer te kunnen opladen. ‘Dat bedrijven zich (blijven) vestigen in onze gemeente draagt ook bij aan de werkgelegenheid. Op deze locatie werkt bijvoorbeeld 650 fte. En een leuk weetje is dat met dit laadstation deze busconcessie de eerste is die geheel emissieloos gaat rijden. Vanwege leverproblemen van bussen zijn deze in het begin nog niet allemaal emissieloos, maar komend voorjaar moeten alle nieuwe bussen zijn geleverd.’

Aanbesteding nieuwe abri’s

‘Ook als gemeente werken we hard aan onze duurzaamheidsopgave’, vertelt Coen. ‘We zijn begonnen met de aanbesteding voor abri’s. We willen dat deze duurzamer worden.’ Momenteel is er in Nederland al een aantal gemeenten waar abri’s een groen sedumdak hebben. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en zorgt ervoor dat de abri’s in de zomer koeler zijn. Ook het regenwater wordt op deze manier vertraagd afgevoerd. Vooruitlopend op de aanbesteding is eerder dit jaar door gemeente Purmerend al een proef gedaan met dit type abri. Coen: ‘Dit hebben we gedaan om te bekijken of het de gewenste duurzaamheidsresultaten oplevert. In mei is daarom de eerste groene abri onthuld. Deze staat voor het stadhuis aan de Purmersteenweg en is voorzien van een groen sedumdak en LED-verlichting.’

Gemeente Purmerend werkt toe naar een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving in 2050. Klimaatbestendigheid is essentieel om te waarborgen dat Purmerend in fysiek, sociaal en economisch opzicht aantrekkelijk blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Een blik vooruit

Afgelopen jaar is ook hard doorgewerkt aan de plannen voor de bouw van een nieuwe milieustraat en gemeentewerf op Baanstee Noord. ‘Een van de effecten die we ervaren is het (landelijke) probleem rond het aansluiten op stroom. Meerdere projecten die willen starten op Baanstee Noord hebben ermee te maken. De plannen liggen er wel, maar het stroomnet in ons land en dus ook in onze gemeente, is overvol. Dit zorgt ervoor dat plannen vertraging oplopen. Ook hebben we te maken met stijgende bouwkosten. De bouwkosten, zoals ze ooit geraamd zijn, zijn niet meer actueel en daarom zijn we de plannen op dit vlak opnieuw aan het bekijken. Want ook voor ons eigen pand hebben we duurzame ambities. Zoals groene daken, slim hergebruik van regenwater, voorzieningen voor flora en fauna en voor de bouw gebruikmaken van herbruikbare materialen. In het nieuwbouwplan is ruimte gereserveerd voor een circulair plein. Hier wordt gekeken naar hoe we nog duurzamer om kunnen gaan met onze grondstoffen.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden