BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
edam-volendam
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Christy Rijser

Herinrichting Julianaweg

Na een voorbereiding van een aantal jaar is Bouwteam DeDam afgelopen augustus gestart met het participatietraject voor de herinrichting van de Julianaweg. Een complex project dat veel voeten in de aarde heeft en veel denkwerk vergt, begint stap voor stap vorm te krijgen.

Wat het project complex maakt is het feit dat de Julianaweg de belangrijkste hoofdader van Volendam is. Wethouder Wim Runderkamp: ‘Aan de Julianaweg ligt een woongebied, een winkelgebied én een bedrijventerrein. Herinrichting is noodzakelijk. Vanuit de gemeente ligt de focus op veiligheid en doorstroming. Maar nu we toch aan de slag gaan, willen we ook andere aandachtspunten zo goed mogelijk verwerken in het plan. Daarvoor is de input van bewoners en ondernemers belangrijk. Uit die intensieve gesprekken met belanghebbenden komen ook onderwerpen als parkeren en groen naar voren. We beseffen dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. De ruimte is beperkt en we moeten concessies doen om het project haalbaar te maken, maar willen dat weloverwogen doen, in samenspraak met stakeholders.’

Bouwteam

Het project is onorthodoxer van start gegaan dan andere projecten. Projectleider Jan Erik de Haan: ‘We hebben, na een aanbestedingsprocedure, in Dura Vermeer een partner gevonden waarmee we in Bouwteam-verband aan de slag zijn. Zij zijn niet alleen betrokken bij de gehele voorbereiding, maar ook bij de uitvoering. Door deze intensieve samenwerking kunnen we veel problemen in het voortraject tackelen, waardoor er tijdens de uitvoering efficiënter gewerkt kan worden. Ondanks dat verwachten we bij dit complexe project nog wel tegen onvoorziene zaken aan te lopen, maar we proberen dat op deze manier wel voor te blijven.’

Samenwerking

In september 2020 was er een eerste enquête en in samenwerking met IBEV en Ondernemend Volendam is er een tweede enquête gehouden, specifiek voor de leden van deze twee verenigingen. Jan Erik: ‘Hoewel de belangen soms verschillen, zijn er ook overeenkomsten. Veiligheid staat bij iedereen voorop. We krijgen goede feedback en beide besturen geven aan dat ze tevreden zijn met de gang van zaken. We hebben regelmatig contact om dat ook zo te houden.’

Ontsluiting

Wim: ‘In de nieuwe situatie willen we ervoor zorgen dat het vrachtverkeer niet meer via de Julianaweg naar het bedrijventerrein rijdt. Ook daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Voor de derde ontsluitingsweg, in het verlengde van de N244 vanuit Purmerend, is reeds een provinciale subsidie verleend. Om die reden pakken we eerst de Zuidpolderlaan aan, zodat we een deel van de omleidingen ook via deze weg kunnen laten lopen. Het wordt hoe dan ook even behelpen voor Volendam, maar daarna wordt het echt een stuk beter.’

Fases

De Julianaweg is opgedeeld in 3 fases. Jan Erik: ‘We hebben de weg grofweg opgedeeld in drie delen: De Entree, Het Dorp en De Corridor bij het bedrijventerrein. En elke fase wordt weer gefaseerd onder handen genomen, te beginnen bij De Corridor. Gezien de complexiteit en de verschillende functies is er niet één totaaloplossing. In elke fase is het maatwerk en doen we dat in samenspraak met ondernemers en bewoners. We verwachten voor de zomer met een schetsontwerp voor het bedrijventerrein te komen. In februari/maart van 2022 willen we overgaan tot de uitvoering van dit deel van het project, dat circa een jaar in beslag neemt. Voor het gehele project trekken we vier tot vijf jaar uit. We willen het graag in één keer grondig en goed aanpakken, zodat we er weer jarenlang plezier van hebben.’ 

Meer weten over de ontwikkelingen? Kijk op julianaweg-volendam.nl of download de BouwApp en zoek naar het project herinrichting Julianaweg om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Meer edam-volendam


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden