BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen
icon-auteur Janine Klein

Algemene Ledenvergadering 

Op donderdag 4 november waren 32 leden (met partners in totaal 41) aanwezig bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Ondernemend Waterland. De vergadering werd gehouden bij Sunforce op Baanstee Noord in Purmerend en werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek aldaar. 

Voorafgaand aan de ALV lieten de aanwezigen de stamppotten van het buffet zich goed smaken. Het was als vanouds gezellig met een drankje en een hapje. Tijdens de opening refereerde voorzitter Leo de Boer aan het feit dat dit voor het nieuwe bestuur de eerste ALV was. Voortvarend ging het bestuur door de jaarstukken heen. Daarna was het woord aan de verschillende werkgroepen.

Zo is er regelmatig overleg met de gemeente, met belangrijke onderwerpen als de ondertunneling in Broek, het beoogde bedrijventerrein Purmer Noord-Oost en de ruimte voor ondernemers in gemeente Waterland zelf. Met betrekking tot het Galgeriet hebben de aanwezigen aangegeven dat het wenselijk is dat het bestuur de gemeente en ontwikkelaar actief stimuleert om meer bedrijfsruimte te creëren. De werkgroep Detailhandel geeft aan dat er op 17 december een leuke wintershopping gepland staat in de binnenstad van Monnickendam, maar dat het nog afhankelijk is van de dan geldende maatregelen of het door kan gaan. Voor het voorjaar is het streven om weer een markt te organiseren.

De werkgroep Waterlandbon is bezig om de bon te moderniseren. En de werkgroep bijeenkomsten is blij dat ook deze bijeenkomst doorgang kan vinden, net als het bezoek aan Plan van Dis op 8 juli. Voor volgend jaar staat in ieder geval een bijeenkomst met als thema re-integratie op de agenda, in samenwerking met Huis aan het Water. Ook staat de nieuwjaarsborrel gepland.

De werkgroep SPW laat weten dat het een bijzonder jaar was, waarin de Informatiepunten helaas veel gesloten waren. Ondanks dat is er een nieuwe folder voor Waterland ontwikkeld, die veelvuldig wordt meegegeven en o.a. ligt bij de B&B. Ook is er een A3 plattegrond voor Monnickendam ontwikkeld. Voor Marken was die er al, die kreeg vorig jaar een update. Een handige plattegrond om bezoekers de weg te wijzen naar ondernemers. In april zijn er nieuwe sfeervolle spandoeken op het hekwerk van Leguit+ Roos bevestigd op initiatief van de stichting. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door Gemeente Waterland, Leguit+Roos, Zeilvloot Monnickendam en Ondernemend Waterland.

Het bestuur meldt tot slot dat Sjuul Adema en André Boon aftredend zijn, maar beiden herkiesbaar. De aanwezigen gaan akkoord met de voortzetting van hun werk. Na afsluiting van de vergadering volgde een interessante presentatie van Erik de Jongh, eigenaar van Sunforce. Met zijn bedrijf voorziet hij menig particulier en bedrijf van zonnepanelen. Hij heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en toont de aanwezigen na afloop van de presentatie zijn mooie nieuwe bedrijfspand tijdens een rondleiding.  

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden