BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen

Mini-conferentie VoWa

Wat betekent de (nieuwe bestuurlijke indeling van de) MRA en wat kan ondernemend Waterland betekenen voor de metropoolregio? Deze vraag stond centraal tijdens de mini-conferentie op maandag 6 november 2017 in het gemeentehuis van Purmerend.

De Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) was initiatiefnemer van deze miniconferentie en is de overkoepelende organisatie voor de vijf ondernemersverenigingen in Waterland, Purmerend, Zeevang, Beemster en Edam-Volendam die gezamenlijk 750 leden tellen. Piet Hein Debets, voorzitter van de VOWA opende de conferentie.

MRA

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeentes, waaronder Waterland, en de Vervoerregio Amsterdam. Gastspreker mr. Don Bijl, burgemeester van Purmerend en vicevoorzitter van de MRA gaf in zijn presentatie aan dat de MRA de belangrijkste economische regio van Nederland is. De informele netwerk-
samenwerking is gebaseerd op een convenant van maart 2017. In de samenwerkingsagenda van Zaanstreek-Waterland zijn acht inhoudelijke thema’s benoemd. We geven een eigen inrichting aan de afspraken in de MRA, de besluitvorming blijft bij de gemeenten. Vervolgstappen in de MRA zijn het formuleren van de visie en agenda per thema, het uitvoeren van agenda-acties en het zoeken naar dwarsverbanden. Daarna zal het besluitvormingsproces vastgesteld worden en moet de coördinatie van het regionaal beleid geborgd worden. De raden in de gemeentes Zaanstreek-Waterland worden hierbij betrokken.

Amsterdam Economic Board

In een futuristisch betoog nam Nina Tellegen, directeur van de Amsterdam Economic Board, de toehoorders mee naar het Amsterdam van 2025. Grote transities vinden plaats dankzij digitalisering. We gaan van bezit naar delen, van afval naar grondstof, van centraal fossiel naar de-centraal duurzame energievoorziening, van massaproducten naar maatwerk en van financieel rendement naar maatschappelijk rendement. Volgens Tellegen zijn er vijf onderling samenhangende grootstedelijke uitdagingen. Drie daarvan zijn als speerpunt benoemd: het talent van de toekomst, de circulaire economie en digitale connectiviteit. Dat betekent in 2025 een adaptieve arbeidsmarkt, een onderwijssysteem dat effectief reageert op de veranderende markt en banen van de toekomst. Maar het betekent ook dat de MRA koploper wil zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Daarnaast is de MRA in 2025 de belangrijkste plek voor data-gedreven innovaties. Hierover is meer informatie te vinden op https://tada.city.

Ondernemend Waterland

Als laatste keek Prof. mr. Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar, met een kritische blik naar die MRA. Waar raken de bestuurlijke en economische wereld elkaar? En is de regionale samenwerking niet onderhevig aan een varkenscyclus? Volgens De Zeeuw moet er een bruikbaar organisatiemodel gezocht worden en moet de bestuurlijke organisatie, zowel inhoudelijk als organisatorisch, sterk verbeterd worden. Over het futuristische betoog van Tellegen vraagt hij zich hardop af of men niet te hoog over vliegt en de VOWA adviseert hij schaamteloos van twee walletjes te eten: MRA én Holland boven Amsterdam. Voldoende stof tot nadenken die ervoor zorgde dat er na de pauze een inhoudelijke discussie losbarstte onder de deelnemers.

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden