BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Roos Bähr

Ondernemend Waterland in de startblokken

Op donderdag 5 maart was de eerste bijeenkomst sinds enige tijd van Ondernemend Waterland. En dat betekende goed nieuws! De bijeenkomst in het Hart van Katwoude kon rekenen op een grote opkomst en er was veel te vertellen.

Na een korte terugblik op het afgelopen anderhalf jaar door Bas van Baarsen, namens het inactieve bestuur, gaf hij het woord aan beoogd voorzitter van het nieuwe coördinatieteam: Leo de Boer.

Coördinatieteam

Leo de Boer legt de nieuwe opzet uit. Het is de bedoeling om te werken met een coördinatieteam. Formeel gezien moeten, volgens de statuten, een voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd. Die zijn gevonden in Leo de Boer (voorzitter), André Boon (secretaris) en Sjuul Adema i.s.m. Fenneke Freese (penningmeester). John Dekker is als algemeen lid aan het coördinatieteam verbonden. Het coördinatieteam moet officieel worden benoemd tijdens de komende voorjaars ALV die, vanwege de coronacrisis, is uitgesteld tot nader order. Tijdens die ALV zal ook de kascontrole en overdracht officieel plaatsvinden.

Werkgroepen

Naast het coördinatieteam zijn er 5 werkgroepen benoemd die elk kort samenvatten wat de plannen zijn. Ondernemend Waterland wordt verder ondersteund door een werkgroep PR & Communicatie.

Werkgroep Bijeenkomsten

De werkgroep Bijeenkomsten bestaat uit Willem Slot, Linda Brouwer en Anita Kaper. Deze werkgroep gaat in de toekomst de bijeenkomsten organiseren. Te denken valt aan de gebruikelijke bedrijfsbezoeken en borrels, maar ook themabijeenkomsten of bijeenkomsten met een spreker. Aan de inhoud wordt de komende tijd gewerkt. Het eerste bedrijfsbezoek wordt eind september/begin oktober verwacht. Ook volgt er weer een traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Of de geplande Jan Haring Borrel nog doorgaat is bij het ter perse gaan van dit magazine nog onduidelijk. Hierover zal de werkgroep op een later moment met de leden communiceren.

Werkgroep Binnenstad

Deze werkgroep bestaat uit Eelke Veltman, Claudia Heldoorn en Ronald Rozenboom. De hoofdtaak van deze werkgroep is de activiteiten in de binnenstad in kaart te brengen. Daarnaast blijven zij kartrekkers van reeds bestaande activiteiten als de Monnickermarkten. Het is niet de bedoeling dat ze alles zelf gaan uitvoeren, maar als iemand een goed idee heeft denkt de werkgroep graag mee. De geplande Voorjaarsmarkt is helaas geannuleerd door het coronavirus, maar de Wijnroute op 3 oktober, in goede samenwerking met Julian Oosterloo en Arjan Klein, kan vast genoteerd worden.

Werkgroep Waterlandbon

Julian Oosterloo en Daan van Baarsen nemen het voortouw in de werkgroep Waterlandbon. De bon is een belangrijke manier om omzet in Waterland te houden en blijft draaien zoals het al ging. Wel gaan Daan en Julian kijken waar ze het inlevergedrag kunnen veranderen en ervoor kunnen zorgen dat ze niet in de lade blijven liggen. De administratie van de bon blijft op de vertrouwde plek belegd.

Werkgroep samenwerking SPW/OW

Om de samenwerking tussen Ondernemend Waterland en Stichting Promotie Waterland (SPW) in goede banen te leiden steken Suzanne Rozema en Janine Klein de koppen bij elkaar. Een eerste conclusie is al dat SPW veel doet waarop ondernemers aan kunnen haken, maar dat dit bij veel ondernemers onbekend is. Dat beter zichtbaar maken is één van de actiepunten. Daarnaast wil de werkgroep de afspraken formaliseren en de onderlinge samenwerking verstevigen. Ook wordt er contact gelegd met de organisatie van de Monnickermarkten om daar mogelijk ondersteuning te kunnen bieden.

Werkgroep contacten Gemeente

Veruit de grootste werkgroep is die van de contacten met gemeente Waterland. En dat is mooi, omdat er dan vanuit een breed perspectief overlegd kan worden. Ellen Nijssen, Esther van der Salm, Gerrit Oosting, Dilles Duister, Jan Zetzema en Jan Peter Valk zijn bij deze werkgroep betrokken. Gerrit en Jan gaan standaard naar de, inmiddels frequent ingeplande, overleggen met de gemeente en elke keer kan er een andere ondernemer aanschuiven. Er is een eerste bijeenkomst geweest. Daarin gaf Lucie van Vliet aan dat er zich weinig ondernemers gemeld hebben die ‘iets’ op de nieuwe locatie Galgeriet zouden willen. Wie interesse heeft kan zich bij haar melden via economische.zaken@waterland.nl. De eerstvolgende bijeenkomst op 23 april is wegens de omstandigheden afgelast, maar wie in de toekomst agendapunten in wil brengen, aan wil schuiven bij het overleg of andere vragen heeft, kan in contact treden met de werkgroep.

Zoals aangegeven is de voorjaars ALV vanwege de huidige omstandigheden geannuleerd. Zodra de nieuwe datum bekend is, worden de leden hiervoor uitgenodigd. Het inactieve bestuur en het nieuwe coördinatieteam hopen dat die bijeenkomst alsnog snel kan plaatsvinden om daarna weer in volle vaart verder te kunnen en wenst alle ondernemers de komende tijd veel sterkte toe.

Meer weten? Kijk op ondernemendwaterland.nl

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden