BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen

Ondernemersvereniging Waterland 5 jaar

Eind 2011 werd Ondernemersvereniging Waterland opgericht. Wat is er in de afgelopen 5 jaar gebeurd? We blikken terug én vooruit met voorzitter Bas van Baarsen.

Waarom is de OVW opgericht?

Bas van Baarsen: ‘Ondernemersvereniging Waterland (OVW) is ontstaan vanuit een initiatief van de voormalige ‘Bedrijvengroep Waterland’. Er ontstonden steeds meer clubjes, vanuit verschillende ondernemersgroepen en kernen. Dan gebeurde het nog wel eens dat het, bijvoorbeeld in een overleg met de gemeente, niet duidelijk was wie er nu met welke pet op aan tafel zat en namens welke club er werd gesproken. Doordat er niet veel eenheid was, verliepen de gesprekken en adviesbijeenkomsten traag. Daarbij is het voor een gemeente vele malen makkelijker om één aanspreekpunt te hebben. Onder andere op initiatief van Chris Schaatsbergen is er gekeken naar de mogelijkheid voor één gezamenlijke vereniging voor alle ondernemers in de gehele gemeente Waterland. Onze huidige OVW is hier het resultaat van.’

Hoe is dat proces gegaan?

‘In 2011 zijn we gestart met oriënterende gesprekken met bestaande, zelfstandige verenigingen in heel Waterland. Daarbij was direct breed enthousiasme om de krachten te bundelen. Eind 2011 is vervolgens de OVW bij notaris Jos Hofstee opgericht. Het oprichtingsbestuur, bestaande uit Peter Kock als secretaris, André Schomakers als penningmeester en mij als voorzitter is sindsdien onveranderd. In het voorjaar van 2012 zijn vervolgens alle bestaande verenigingen tijdens individuele jaarvergaderingen opgeheven. Alle leden van die verschillende verenigingen zijn automatisch overgegaan naar de OVW. Onze eerste algemene ledenvergadering hielden we in mei 2012. We hadden toen ruim 200 leden.’

Wat wil de OVW bereiken?

‘Onze ondernemersvereniging streeft ernaar in alle kernen actieve ondernemers te bereiken en daarbij, via de verschillende clusters binnen onze vereniging, ook verschillende ondernemers met verschillende achtergronden samen te voegen. Detailhandel, Toerisme, Maritiem en MKB zijn actievere clusters binnen de OVW. Hierdoor is er directe communicatie en afstemming mogelijk binnen die clusters.’

Wat kan de OVW betekenen?

‘Ik zeg altijd: ‘word geen lid van onze vereniging om er meetbaar beter van te worden en verwacht van het bestuur geen belangenbehartiging’. Je wordt lid van onze vereniging omdat je het leuk vindt om betrokken te zijn bij het ondernemen in Waterland en om te netwerken met gelijkgestemden. Door via bedrijfsbezoeken bij elkaar over de vloer te komen leer je elkaar beter kennen en kunnen samenwerkingen ontstaan. Jezelf laten zien als ondernemer vinden we belangrijk. Daarnaast is het best gezellig met elkaar en wordt er regelmatig – dit jaar bijvoorbeeld 8 keer – een bijeenkomst georganiseerd die leerzaam en leuk is. Dit zijn ideale gelegenheden om elkaar te ontmoeten.’

Wat doet de OVW nog meer?

‘We ondersteunen een aantal activiteiten die – veelal op voordracht van de actievere clusters – ondersteuning verdienen, omdat die activiteiten bijdragen aan bijvoorbeeld naamsbekendheid of omdat ze ervoor zorgen dat ondernemers in een positief daglicht worden gesteld. We streven ernaar om praktische zaken steeds meer gezamenlijk te organiseren. Zo is er regelmatig overleg met de wethouder Economische Zaken over lopende aandachtspunten, is er vanuit de OVW grote ondersteuning voor de promotie van onze gemeente door Stichting Promotie Waterland, maar wordt ook bijvoorbeeld jaarlijks de BHV cursus gecoördineerd vanuit de OVW. Zo heeft het lidmaatschap van de OVW voor iedere ondernemer op een andere manier toegevoegde waarde.’

Wat is het belang van de OVW om samen te werken met Waterland Werkt?

‘Ondernemend Waterland wil óók graag een eigen identiteit behouden. Door de uitgave van dit magazine is er een mogelijkheid om alle ondernemers in Waterland elk kwartaal te bereiken. Ondernemers ontvangen het blad omdat ze ondernemer zijn, niet omdat ze lid zijn van de ondernemersvereniging. De informatie in dit magazine is voor elke ondernemer in Waterland interessant. Waterland Werkt is een prima initiatief, waarmee naar verwachting heel ondernemend Waterland zich verbonden gaat voelen. Daarmee geeft het ook invulling aan een belangrijke doelstelling van de OVW: ondernemers verbinden en elkaar kennis laten maken met leveringen en diensten die via ondernemers in Waterland beschikbaar zijn. Daarbij doelen we op de Gemeente Waterland en niet op de ruime regio met dezelfde naam.’

Hoe blijven ondernemers op de hoogte?

Elk kwartaal zal hier interessant ondernemersnieuws vanuit de OVW gedeeld worden, maar natuurlijk staat er ook veel informatie op onze website. Voor onze leden hebben we daarnaast een maandelijkse nieuwsbrief met ondernemersnieuws. Tot slot vragen we via onze Facebookpagina aandacht voor individuele ondernemersactiviteiten. Alles met het doel om elkaar beter te zien én te vinden.’

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden