BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen

Overleg met de gemeente

De overleggen tussen het OVW-bestuur en de nieuwe wethouder Economische Zaken, Bas ten Have, bijgestaan door bedrijfscontactfunctionaris Lucie van Vliet-Berndsen, zijn vlak voor het zomerreces weer opgepakt. Deze gesprekken vinden minstens één keer per kwartaal plaats en verder naar behoefte.

Economische Agenda

De paragraaf Economische Zaken uit het coalitieakkoord verwijst naar een update van de economische agenda voor de gemeente. Deze is rond de zomer van 2017 door de Raad – nog onder begeleiding van Jean van der Hoeven – vastgesteld. In deze agenda had de OVW ook een bijdrage, maar voor de update van deze agenda kiest de nieuwe wethouder voor een andere insteek.

Bas ten Have is erg geïnteresseerd in de meningen en wensen van de Waterlandse Ondernemer en wil daarbij gebruikmaken van de inbreng van de leden van de OVW. Hij geeft aan dat de economische agenda gemaakt wordt om de lijn voor de ondernemers van Waterland te bepalen, zodat we met elkaar ook meetbaar een doel kunnen stellen. Omdat de ondernemers van Waterland verenigd zijn in de ondernemersvereniging wil de wethouder die spreekbuis gebruiken voor de inbreng van de aankomende economische agenda.

Gele briefjes-inventarisatie

Tijdens de bijeenkomst van 6 september is hier verder vorm aan gegeven. Naast een kennismaking met de wethouder is er kort een inventarisatie gehouden van zaken die volgens de aangesloten ondernemers in Waterland op de agenda zouden moeten staan. Deze korte, bondige inbreng wordt verder gekanaliseerd tot 10 overeenkomstige punten, met een prioriteitenlijstje van 3 zaken.

Werkgroep

Om tot een overzichtelijke vertaling van de inbreng van betrokken ondernemers te komen, wordt een selectie van de leden door het bestuur van de OVW uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden vervolgens op dinsdag 9 oktober, tijdens de OVW-bijeenkomst in het Bernard Nieuwentijt College, aan de wethouder aangeboden. Deze inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de economische agenda voor Waterland voor de komende jaren.

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden