BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen
icon-auteur Janine Klein

Schouders eronder voor Ondernemend Waterland

Sinds het zittend bestuur in november 2018 heeft aangegeven haar functies neer te willen leggen, is er veel gebeurd binnen Ondernemend Waterland (OW). Een solide oplossing is inmiddels heel dichtbij.

Eerst was daar begin 2019 een verkennend gesprek door de Initiatiefgroep OW, waarop een enquête volgde. Uit die enquête is gebleken dat de leden niet alle activiteiten, die het bestuur ten uitvoering bracht, even hoog waardeerden. Op basis daarvan is voorgeselecteerd op het benoemen van de belangrijkste activiteiten binnen de vereniging. Voor deze kernactiviteiten hebben zich binnen de initiatiefgroep vervolgens ondernemers opgeworpen om hieraan, samen met andere lid-ondernemers, invulling en uitvoering te geven.

ALV 2019

Op de Algemene Leden Vergadering in het najaar van 2019 bleek er te weinig respons te zijn gekomen op de diverse oproepen vanuit de initiatiefgroep om een bijdrage te leveren. Hierop heeft de initiatiefgroep de opdracht teruggegeven aan het inmiddels inactieve bestuur. Wel bleek er een aantal ondernemers bereid te zijn om zich in te zetten, maar ontbrak bij hen meer achtergrondinformatie.

Bijeenkomst 8 januari

Op woensdag 8 januari jl. organiseerde het inactieve bestuur daarom, in samenwerking met de initiatiefgroep, een bijeenkomst bij Sail & Surf. Een grote groep geïnteresseerde en gemotiveerde ondernemers was hierbij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd meer duidelijkheid gegeven over de historie en de werkzaamheden van Ondernemend Waterland en werd de concrete vraag gesteld wie zijn schouders onder OW wilde zetten.

Schouders eronder

Er kwam veel respons van de aanwezigen, want iedereen was het erover eens: Ondernemend Waterland is belangrijk en moet blijven bestaan. En zo gebeurde het dat elke werkgroep van meerdere leden werd voorzien die vol enthousiasme een bijdrage willen leveren. De komende weken worden door deze werkgroepen benut om een eerste bijeenkomst te houden om inhoud te geven aan hun werkgebied.

Coördinatieteam

Dat elk schip een kapitein nodig heeft, is ook gebleken tijdens deze bijeenkomst. Een aantal aanwezigen had al over een coördinerende rol nagedacht en tijdens de vergadering is een nieuw coördinatieteam opgestaan. Dit team vormt statutair het bestuur, omdat dat nu eenmaal voortkomt uit de statuten. Deze vier leden gaan een coördinerende rol vervullen binnen OW: Leo de Boer (voorzitter), André Boon (secretaris), Sjuul Adema (penningmeester) en John Dekker (teamlid). Zij gaan zich vol energie inzetten voor de toekomst van Ondernemend Waterland.

Vervolg

Deze nieuwe bestuursleden moeten formeel door de leden worden goedgekeurd. Dit zal gebeuren op de Algemene Leden Vergadering die dit voorjaar ingepland staat op 25 maart 2020. Wie zich nog aan wil sluiten bij één van de werkgroepen is uiteraard van harte welkom, want Ondernemend Waterland: dat zijn alle ondernemers in Waterland samen!

5 maart 2020 18.00 – 20.00 uur Midwinterborrel, Hart van Katwoude
Korte presentatie van het coördinatieteam, de werkgroepen en de ideeën voor het komende jaar

25 maart Algemene Leden Vergadering (locatie en tijd n.t.b.)
Officiële verkiesbaarstelling en aansluitende benoeming van het coördinatieteam, incl. reguliere ALV zaken.

 

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden