BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen
icon-auteur Janine Klein

Toekomst van Ondernemend Waterland

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) in november 2018 was reeds aangekondigd dat het zittend bestuur haar actieve functie bij de ALV in het najaar van 2019 neerlegt. Die najaarsvergadering werd op 10 oktober bij Sail & Surf Center Monnickendam gehouden. Er waren 29 leden aanwezig tijdens deze vergadering. Omdat bij deze, voor de voortgang van Ondernemend Waterland, belangrijke vergadering lang niet alle leden aanwezig waren, volgt daarom dit bericht.

Verslag vergadering

Agendapunten 1 t/m 4 inzake opening, agenda, ledenverloop en de notulen van de ALV van mei jl. worden behandeld en goedgekeurd.

Agendapunt 5, de begroting voor 2020, wordt na een toelichting van de penningmeester door  de aanwezigen goedgekeurd. Daardoor is vastgesteld dat Ondernemend Waterland ook het volgende jaar kan blijven functioneren. André Schomakers, penningmeester, bevestigt dat de bijdrage in maart 2020 in rekening wordt gebracht.

Bevindingen initiatiefgroep OW 2.0

Aangekomen bij punt 6 van de agenda was het aan Initiatiefgroep OW 2.0 om haar bevindingen met de aanwezigen te delen. Namens de initiatiefgroep geeft John Dekker een toelichting. Na alle oproepen, de enquête onder de leden, de presentatie van het plan OW 2.0 tijdens de afgelopen ALV in mei, de eerste resultaten van de oproep om je als lid aan te melden voor een inbreng in één van de vijf werkgroepen of aanmelding voor het te vormen coördinatieteam en tot slot het verzenden van die oproep via persoonlijke geadresseerde post, hebben zich 14 leden, inclusief de al betrokken leden van de initiatiefgroep aangemeld. Daarmee kunnen niet alle werkgroepen voldoende bemenst worden.

John heeft namens de initiatiefgroep de resultaten en conclusies eerst aan het bestuur teruggekoppeld. Tijdens de ALV worden ook de leden geïnformeerd dat de initiatiefgroep heeft geconcludeerd te moeten stoppen met de inspanningen. De uitvoering van het initiatief om te komen tot een OW 2.0 wordt aan het bestuur teruggegeven. Daarbij was vooral de lage respons en de daardoor in algehele zin matig getoonde betrokkenheid van de leden, doorslaggevend.

Uiteraard had het bestuur gehoopt op een groter aantal gemotiveerde en betrokken leden. Het bestuur bedankte de leden die zich wél hebben aangemeld en sprak haar dank uit voor de betrokkenheid en inzet van de initiatiefgroep om te willen komen tot een OW 2.0.

Omdat de resultaten van de aanmeldingen en het gebrek aan belangstelling pas een week voor deze ALV bekend was, heeft het bestuur, in overleg met de initiatiefgroep, besloten om puur uit praktische overweging – gebrek aan opvolging –  haar bestuurstaken inactief te zullen voortzetten. Bij een aankomende voorjaars ALV zal aan de leden een voorstel worden voorgelegd hoe de activiteiten worden gestopt, Daarbij zal ook een financiële verantwoording gegeven worden over het jaar 2019. De aanwezige leden stemmen hiermee in. Met een prachtige bos bloemen en mooie woorden van John Dekker worden André Schomakers, Peter Kock en Bas van Baarsen voor nu bedankt voor hun jarenlange en tomeloze inzet.


 

‘Door het inactieve bestuur zal komende periode worden voldaan aan de minimale bestuurlijke verantwoordelijkheden’

 


Hoe nu verder?

Bas van Baarsen licht de nieuwe situatie nog even toe: ‘De initiatiefgroep OW 2.0 heeft haar taak neergelegd en is niet meer actief. Momenteel heeft Ondernemend Waterland een inactief bestuur. Daarvan kan geen initiatief worden verwacht. Door het inactieve bestuur zal komende periode worden voldaan aan de minimale bestuurlijke verantwoordelijkheden. Dit betekent óók dat er door Ondernemend Waterland géén initiatief wordt ondernomen voor de verkiezing van de Waterlandse Ondernemer van het Jaar en dat bijvoorbeeld ook de OW-nieuwjaarsborrel niet zal worden georganiseerd. Gelukkig worden de activiteiten voor de organisatie van de Wintermarkt en de Waterlandbon wel voortgezet.’

Huidige stand van zaken

Bij de rondvraag van de ALV is door een aantal leden een verzoek gedaan om nogmaals aan alle leden een oproep te doen om betrokkenheid te tonen en zich te realiseren dat voortgang van Ondernemend Waterland door een veel grotere groep dan 14 mensen gedragen zal moeten worden. Daarom is vrij snel na de ALV een bericht verzonden aan alle leden. Daarop zijn de eerdere positieve reacties, maar ook nieuwe reacties uit onverwachte hoek(en) gekomen.

Dat geeft het inactieve bestuur hernieuwde energie om te komen tot een oplossing. Begin december heeft het bestuur dan ook om de tafel gezeten met de initiatiefgroep OW 2.0 om de huidige stand van zaken door te nemen en de mogelijkheden te bespreken. Bas van Baarsen, thans inactief voorzitter, spreekt de verwachting uit dat er voor het eind van het jaar op een aantal fronten duidelijkheid kan worden gegeven.

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden