BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Christy Rijser

TOP legt focus op kleinschaliger en duurzaam verblijfstoerisme

In november van het afgelopen jaar werd Stichting Toeristisch en Ondernemers Platform (TOP) opgericht. Een samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen van Edam, Volendam en Zeevang, Koninklijke Horeca Edam-Volendam en VVV Edam-Volendam, met als doel te komen tot een gezamenlijk toeristisch actieplan.

Toerisme is een belangrijke economische pijler in gemeente Edam-Volendam en wat de stichting betreft gebeurt er nog te weinig concreet. Daarom heeft het TOP de handschoen zelf opgepakt. Dineke Groot, voorzitter van de stichting: ‘Toerisme brengt niet alleen veel werkgelegenheid, maar zorgt ook voor veel inkomsten voor ondernemers in onze gemeente. Dat geldt niet alleen voor toeristisch ondernemers, want ook niet-toeristische ondernemers hebben er baat bij. Denk alleen al aan al die bezoekers die hier langer verblijven in een vakantiehuisje, camping of hotel en hier hun boodschappen doen. Daarom is het belangrijk dat we gezamenlijk optrekken, zodat we er allemaal profijt van kunnen hebben.’

Focus

Het TOP richt zich ook op de individuele bezoekers. Klaas Dekker, penningmeester: ‘We willen ons focussen op toeristen die de ondernemers iets brengen en waar bewoners minder overlast van hebben. Mensen die de tijd nemen om onze gemeente te ontdekken, die de rust hebben om op een terras te gaan zitten en die in klein gezelschap hun tijd bij ons willen spenderen. Met een modern woord heet dat ‘kwaliteitstoerisme’, maar het komt erop neer dat we ons minder richten op de busladingen die we tot voor corona op de dijk en in Edam aantroffen.’

Actiepunten

De stichting komt regelmatig bij elkaar en heeft aan organisatiebureau ZKA (adviesbureau in vrijetijdseconomie, red.) de opdracht gegeven informatie op te halen bij bewoners en bedrijven. Dineke: ‘We willen juist niet alles zelf bedenken. Er leven bij inwoners en ondernemers ongetwijfeld ook goede ideeën om die toerist enthousiast te maken voor een bezoek aan onze gemeente. ZKA helpt ons om dat in kaart te brengen. Daarnaast is een afgevaardigde van het economisch platform betrokken en hebben we overleg met de gemeente.’

Tim Maas: ‘Het besef moet nog komen dat uiteindelijk alle ondernemers baat hebben bij deze bezoekers’

Participatie

Tim Maas is de vertegenwoordiging vanuit Zeevang Ondernemers (ZO!). ‘Ik ben door het bestuur van ZO! gevraagd om zitting te nemen in het TOP en daarom ben ik sinds kort aangehaakt. Het is goed dat ondernemers uit de verschillende kernen elkaar hierdoor beter weten te vinden. Tot nu toe werkten we niet samen, terwijl we samen veel sterker staan en veel verder komen. Natuurlijk komen veel toeristen voor de naamsbekendheid die Volendam al heeft, maar als ze hier langer blijven, dan heeft ook Zeevang hier voordeel aan. Die mensen gaan fietsen of wandelen en komen zo ook in Zeevang terecht. Het besef moet bij velen nog komen dat uiteindelijk alle ondernemers baat hebben bij deze bezoekers. Het is goed voor de leefbaarheid en de voorzieningen bijvoorbeeld en het zorgt voor inkomen dat ondernemers ook weer bij elkaar uit kunnen geven. Dat is het olievlek-effect.’

Plannen

De stichting is sinds de start al actief aan de slag. Klaas: ‘Een aantal acties hebben we opgepakt. Zo willen we de Volendammer dracht zichtbaar maken op de dijk in Volendam. Een werkgroep is hier al actief mee. En we willen aan de voorkant al in gesprek met de gemeente om mee te denken over de Waterfront-visie, om hierbij aan te kunnen haken, en willen we een betere bereikbaarheid van de Edamse binnenstad voor de watersport opnemen in het activiteitenplan. Er lopen diverse contacten, waarbij ook gekeken wordt naar de dijkverzwaring en de mogelijkheden die dat brengt, zoals bijvoorbeeld een aanlegsteiger bij De Breek.’

Dineke besluit: ‘We zijn als bestuur enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan. Willen we succesvol zijn, dan is het van belang dat ondernemers, via hun verenigingen, het nut en de noodzaak zien van het TOP. Die boodschap overbrengen is een belangrijke taak. Daarnaast hebben we straks ook de hulp van ondernemers nodig om de werkgroepen handen en voeten te geven om de acties uit te kunnen voeren, zodat we gezamenlijk van onze gemeente een toeristisch aantrekkelijke gemeente kunnen maken waar we allemaal profijt van hebben.’ 

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden