BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen

‘Verbinden, behartigen, netwerken’

Drie woorden die kernachtig het bestaansrecht van een ondernemersvereniging samenvatten. Makkelijker gezegd (of geschreven) dan gedaan. Immers, het vinden van het juiste loket, een luisterend oor of een bevoegde bestuurder is niet altijd even eenvoudig.

Dat men voor overleg over feestverlichting, zondagsopenstellingen of jaarmarkten bij het gemeentebestuur moet zijn is doorgaans wel duidelijk. En dat de Provincie het goede adres is om mee te praten en denken over de plannen om de doorstroming van het verkeer nabij Broek in Waterland te verbeteren, is dat evenzeer. Maar bij wie of wat moet men zijn als het gaat om het wel/niet doortrekken van buslijnen naar Amsterdam CS? Of over het toekomstbestendig maken van de dijk tussen Hoorn en Amsterdam? Wie bestrijdt de algengroei in het Markermeer? Het zijn van die vragen die opkomen en die soms zorgen voor een zoektocht naar het juiste loket. De Vervoerregio, het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat? Soms lijkt het alsof je in een doolhof bent terecht gekomen waarin het niet simpel is om de goede weg te vinden.

Metropool Regio Amsterdam

En om het allemaal nog iets ingewikkelder te maken is er ook nog de Metropool Regio Amsterdam, kortweg de MRA. Een samenwerkingsverband van 32 gemeenten. Wat doet die MRA, waartoe is zij bevoegd, aan wie wordt er verantwoording afgelegd? Wie het weet mag het zeggen. Uit allerlei publicaties blijkt keer op keer dat de MRA een belangrijk orgaan is dat op velerlei terreinen richtinggevend is. Zo valt met regelmaat te lezen dat de MRA een woningbouwopgave heeft die het voorstellingsvermogen te boven gaat. Duizenden woningen moeten er gebouwd worden. Daarover is men het in de MRA eens, maar waar die woningen moeten komen? Daarover lijken de gemeenten in de regio sterk van gedachten te verschillen. En dan druk ik me voorzichtig uit.

Verbinden, behartigen, netwerken. Ondernemersverenigingen doen dat uit overtuiging. Maar om dat te doen, is het van belang te weten wie met wat verbonden kan of moet worden. Om meer helderheid te krijgen in de zoektocht organiseert VOWA, de koepelverenging van alle Ondernemersverenigingen in de regio Waterland, op 6 november a.s. een mini-conferentie. Drie inleiders zullen – elk vanuit hun eigen deskundigheid – ingaan op het belang, de kansen en de bedreigingen van de MRA.

De burgemeester van Purmerend, tevens vicevoorzitter van de MRA, mr. Don Bijl, zal aan aanwezigen uiteenzetten wat de MRA (als bestuursorgaan) is, wat de bevoegdheden zijn en welke ambities de MRA heeft. Vervolgens zal mw. Nina Tellegen, directeur van de Amsterdam Economic Board ingaan op de kansen die de MRA biedt, ook en juist voor ondernemers in de regio Waterland. Prof. mr. Friso de Zeeuw ten slotte zal, als hoogleraar gebiedsontwikkeling, ingaan op de woningbouwopgave van de MRA en de mogelijke gevolgen ervan voor onze regio.

MRA Conferentie 6 november

Drie interessante sprekers die ons hopelijk iets meer helderheid kunnen verschaffen over de MRA en over de mogelijkheden die de MRA ondernemers te bieden heeft. De conferentie op 6 november 2017 vindt plaats in het gemeentehuis te Purmerend en start om 19.30 uur. Het einde is voorzien rond 22.00 uur.

Verbinden, behartigen, netwerken. VOWA rekent erop die avond alle drie de vliegen in één klap te kunnen slaan. De toegang is gratis, maar belangstellenden dienen zich vooraf te registreren via info@vowa.nl. En ook nu geldt: vol=vol.

Piet Hein Debets, voorzitter VOWA

 

 

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden