BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
verenigingen
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Arnold van der Zee

Winnaar Waterlandse Ondernemersprijs 2018

Op vrijdag 4 januari vond, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Waterland de prijsuitreiking plaats van de ‘Waterlandse Ondernemer van het Jaar 2018’. De winst was dit jaar voor Jan Peter Valk van Fysiotherapie Ooster Ee. De jury schreef het volgende rapport over de redenen waarom juist hij deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Door de liefde voor zijn vak als fysiotherapeut koos Jan Peter Valk er in de jaren `80 voor een bestaande fysiopraktijk over te nemen en zijn eigen weg te kiezen als ondernemer. Via verschillende locaties kocht hij in 2003 de huidige locatie aan `t Spil, waar meer ruimte was voor de behandelkamers en een oefenruimte kon worden gerealiseerd.

Sinds de start van de fysiopraktijk legt Jan Peter zijn prioriteiten bij het verlenen van zorg en het zorgen voor mobiliteit bij zijn cliënten. Zijn drijfveer is het contact met mensen. Het ondernemerschap is daar wat hem betreft ondergeschikt aan, omdat hij altijd redeneert vanuit zijn cliënt. De jury concludeert dan ook dat Jan Peter eigenlijk een ‘onbewuste ondernemer’ is, die het uitoefenen van zijn vak belangrijker vindt dan winst maken.

Toch weet hij, samen met zijn vennoten Carla Bruin en Aldo Ottens en zijn team, te innoveren in een markt die aan verandering onderhevig is en waarop steeds meer bezuinigd wordt. Met de verhuizing naar `t Spil kon de praktijk uitbreiden met fysiofitness: sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut. Een commerciële dienst, die niet afhankelijk is van vergoedingen van zorgverzekeraars en die prachtig aansluit bij de visie die de fysiotherapeuten op beweging hebben.

Ook de samenwerking met een viertal andere fysiopraktijken in de regio toont de ondernemende instelling van het bedrijf. Door de krachten te bundelen zorgen ze niet alleen voor een betere herkenbaarheid en schaalvoordeel, maar is ook meer expertise en kennisdeling ontstaan. Bovendien heeft deze samenwerking ertoe geleid dat er sinds 5 jaar gezamenlijk behoorlijk geïnvesteerd wordt in een KernKinetics praktijk: een test- en expertisecentrum in het Waterland Ziekenhuis. In het centrum worden, met behulp van de expertise van de fysiotherapeuten, en met inzet van geavanceerde testapparatuur, revalidatieprocessen gevolgd en consultaties uitgevoerd. Een prachtige samenwerking die getuigt van lef, toekomstvisie en ondernemerschap.

Dat Jan Peter een bevlogen fysiotherapeut met een sociaal hart is, bewijst ook zijn belangeloze inzet voor zijn cliënt Cor Martis tijdens diens fietstocht in september 2018. Niet alleen hielp hij hem bij zijn voorbereiding op deze voor hem uitdagende tocht, hij fietste de hele week geheel vrijwillig met Cor mee. Een herinnering die een grote indruk op hem gemaakt heeft, omdat het benadrukt hoe belangrijk het is om mensen, waar mogelijk, mobiel te houden. Deze belangeloze inzet heeft hem in 2018 ook publiciteit opgeleverd, al is het kenmerkend voor Jan Peter dat hij over zijn rol bescheiden is.

Het bedrijf telt 11 medewerkers, inclusief de maatschap, en kent een stabiele basis van medewerkers die een lange staat van dienst hebben. Regelmatig volgen de medewerkers opleidingen die bij het bedrijf, maar ook bij de medewerkers zelf, passen. De praktijk heeft een vaste stagebegeleider die zijn bevlogenheid overbrengt en er mede voor zorgt dat stagiaires vervolgens in dienst treden. Ondernemen is voor Jan Peter vooral gericht op samenwerken. In die samenwerkingen voeren, waar mogelijk, Waterlandse bedrijven de boventoon. Organisaties die net zo bezig zijn met bewegen als de praktijk zelf, waaronder veel sportclubs in het Waterlandse, kunnen vaak rekenen op steun van het bedrijf. Zoals gezegd vindt de jury Jan Peter een onbewuste ondernemer die, vanuit zijn wens om mensen mobiel te houden, durft te ondernemen. Een waardige winnaar van de Waterlandse Ondernemersprijs 2018 wat de jury betreft!

Ook via deze weg feliciteert Ondernemend Waterland Jan Peter Valk nogmaals met zijn benoeming tot Waterlandse ondernemer van 2018.

Meer verenigingen


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden