BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
dienstverlening
icon-auteur Janine Klein

5 vragen aan…

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Jan Tessel. Mijn universitaire opleiding doorliep ik in Wageningen en die draaide vooral om Ecologie. Ik leerde onder andere veel over kasklimaten voor optimale groei en welbevinden van tomaat, komkommer etc. Sinds 2010 ben ik actief in Duurzaamheid, omdat het een heel interessante maatschappelijke ontwikkeling is. Al vijf winters ga ik bij burgers en bedrijven op bezoek met een IR-camera om warmtescans te doen. Tot eind maart kunnen bij koude, bewolkte ochtenden nog prima scans gemaakt worden. Bij gebouwen voor 1990 kan al gauw 25-30% van de warmtevraag verminderd worden.

Waar lopen ondernemers tegenaan op dit vlak?

Fossiele brandstoffen worden sinds het ‘Klimaatakkoord van Parijs’ met heffingen uit gefaseerd. Die heffingen groeien rond 5% per jaar. Onafhankelijk advies is zeldzaam, want meestal zijn het energiebedrijven en/of installateurs die MKB adviseren. Uiteraard hebben zij daar dan een eigen winstoogmerk bij. Mijn adviezen zijn 100% onafhankelijk. En daarbij zitten dan ook suggesties die helemaal geen investering kosten maar slechts een aanpassing in gedrag vereisen.

Waar liggen de kansen voor deze ondernemers?

De ondernemer die voorop gaat in deze energietransitie is ook beter op de hoogte van de commerciële kansen die deze verandering biedt. Zo kan men bijvoorbeeld een beter duurzaamheidsimago creëren. Tevens kan een goed MVO bedrijf het beste profiteren van subsidies die de overheid geeft voor de transitie. Die subsidies zullen er voor achterblijvers niet meer zijn. Ondernemers moeten er ook rekening mee houden dat de lage gas- en elektraprijzen voor grootgebruikers geleidelijk uit gefaseerd worden (of anders komt de CO2-heffing). Dus het zuiniger omgaan met energie gaat echt een factor van verschil worden. Bij zuinig gebruik speelt isoleren van een bedrijfsgebouw dan een grote rol. Investeren in isoleren wordt in de regel al met 2 tot 5 winters terugverdiend.

Waarin kan jij ze adviseren?

Met een hoogwaardige industriële ‘FLIR’ Infrarood-warmtecamera is het in winter optimaal om warmtebeelden te maken. Van deze opnamen worden pdf-bestanden gemaakt, waarin ik tijdens het verwerken op de pc een onafhankelijk advies schrijf. In de zomermaanden kan ik bedrijven helpen om wettelijke verplichtingen na te komen om energie te verduurzamen. In de Omgevingsvergunning (WABO) is het onderdeel ‘energie’ en het verminderen ervan steeds meer belangrijk. MKB wordt gepushed om ‘laaghangend fruit’ in verduurzaming ook metterdaad aan te gaan pakken. In algemene zin schrijf ik voor een bedrijf een Bedrijf Energie Plan (BEP). In klare taal krijgt het management hiermee een document in handen waarin een ranking staat van meest profijtelijke ingrepen om fossiele energie te besparen. Zo kan duurzaamheid gediend worden en maakt het bedrijf tegelijkertijd minder kosten voor energie.

Waar kan men terecht voor meer informatie?

Over mijn dienstverlening heb ik een website: Energie-Waterland.nl. Tevens ben ik mobiel bereikbaar op 06-2215 3043 of kan men mailen op jantessel@hotmail.com.

Meer dienstverlening


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden