BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
dienstverlening
icon-auteur Roos Bähr icon-auteur Christy Rijser

Rentmeester die de taal van agrariërs verstaat

Al sinds Gerro de Boer zich kan herinneren heeft hij een grote interesse voor grond. Dus dat de geboren en getogen Edammer daar zijn vak van heeft gemaakt is niet vreemd. Gerro runt een makelaars- en rentmeesterkantoor in zijn geboortestad.

Rentmeesters zijn makelaars gespecialiseerd in grond. ‘In het feodale tijdperk waren de landheren de grootgrondbezitters’, begint Gerro. ‘Hun gronden werden vervolgens verpacht aan boeren. De rentmeester zorgde voor het ophalen van pachtgelden en beheerde het onroerend goed voor de landheren. Het is al een heel oud beroep. Door de eeuwen heen is deze functie behoorlijk veranderd. Een rentmeester is nu een zeer breed opgeleide vastgoeddeskundige, een specialist op het gebied van grond. Het is niet meer louter een kwestie van pachtgelden ophalen en mankementen oplossen, maar ook pachtcontracten, pachtschade, onteigeningen, aan- en verkoop van gronden, bedrijfsovername en fiscale en juridische vraagstukken zijn facetten waar de rentmeester vandaag de dag aandacht aan besteed.’

Veehouderij als specialisme

Binnen het brede spectrum waar de rentmeester zich mee bezig houdt, vinden veelal specialismen plaats. ‘Mijn specialisme is alles dat met veehouderij te maken heeft. De veehouder adviseren als hij grond moet afstaan voor bijvoorbeeld woningbouw of verbreding van een weg. Of het bijstaan als men een opstalrecht wil vestigen als er leidingen door percelen komen, te denken aan gas of water, en niet in de laatste plaats de aankoop van weiland. Het is niet zo dat de veehouder uitsluitend mijn opdrachtgever is, ook de provincie of een gemeente kan mij inzetten om in contact te treden met de veehouders.’

‘Een rentmeester is een specialist op het gebied van grond’

Permanente educatie

Dat de Edammer rentmeester de taal van de boeren spreekt en verstaat valt te verklaren. ‘Als kind zijnde liep ik al in het weiland, want ik ben opgegroeid in een agrarisch milieu. Grond heeft mij altijd geboeid. Dat geldt ook voor mijn voorouders. Vanaf 1700 zijn zij al bezig met agrarische zaken. Vijftien jaar geleden heb ik de tweejarige opleiding tot rentmeester afgerond en ben ik mij verder gaan specialiseren. Om het vak als rentmeester te mogen uitvoeren, moet er permanente educatie worden gevolgd net zoals dat bij vele andere beroepen verplicht is. Aan het einde van het jaar moet je voldoende PE-punten hebben gehaald. Zo niet, dan loop je het risico dat je certificering wordt ingetrokken.’

Of er bedrijfsopvolgers zijn is nog de vraag. ‘Mijn twee zoons hebben een makelaarskantoor in Amsterdam en mijn dochter is werkzaam als kok. Ik kijk wel al om mij heen om te zien hoe dit mooie beroep van rentmeester voortgezet kan worden.’

Meer dienstverlening


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden