BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Gemeente Waterland

Burgemeester van Waterland blikt terug op coronajaar

Als waarnemend burgemeester van Waterland was 2020 een bijzonder jaar voor Sicko Heldoorn. Van live kennismaken was nauwelijks sprake, van tijdelijke regelgeving des te meer. Ondanks dat is Sicko blij er juist in deze tijd voor Waterland te kunnen zijn.

Koud twee weken na zijn aantreden als waarnemend burgemeester, werd de eerste intelligente lockdown periode afgekondigd. Sicko: ‘De maatregelen van de regering, vertaald in de noodverordening van de Veiligheidsregio, moesten worden uitgevoerd. Het betekende dat mijn rol anders werd. Geen feestelijkheden als Koningsdag en felicitaties aan bruidsparen, maar goed communiceren en snel schakelen om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen wist van de tijdelijke noodverordeningen en de juiste interpretatie daarvan. Wat me direct opviel was de goede contacten tussen gemeente en ondernemers. Die lijntjes zijn heel kort en dat is juist in een tijd waarin communiceren belangrijk is, heel prettig. Vooral in de samenwerking met horecaondernemers is dit gebleken.’

Toen de horeca weer voorzichtig openging, werd samen gekeken naar een oplossing voor de anderhalve meter samenleving: ‘Dat is natuurlijk lastig, want de openbare ruimte moet ook toegankelijk zijn voor veiligheidsdiensten. Door allemaal een beetje water bij de wijn te doen, zijn we samen tot een oplossing gekomen en is er extra terrasruimte gerealiseerd, vrij van precario. Die houding van alle partijen is tekenend voor hoe we hier met elkaar omgaan in deze rare tijd. Het heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar beter weten te vinden en dat nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers onderling ontstaan zijn.’

Steun

Naast de steunpakketten vanuit de overheid, draagt ook gemeente Waterland haar steentje bij: ‘Afgelopen zomer kon ik op afstand toch kennismaken in de kernen en zo kwam ik ook in de dorpshuizen, die een belangrijke sociale rol hebben. Nu de tweede golf in volle gang is, heeft gemeente Waterland deze dorpshuizen in financiële zin ondersteund. Waar mogelijk proberen we als gemeente ons steentje bij te dragen, door ondernemers wegwijs te maken in de mogelijkheden die er zijn en samen te kijken naar tijdelijke oplossingen, zoals met de terrassen.’

Toekomst

Wat het effect van corona is op de lange termijn is nu nog koffiedik kijken: ‘Het is natuurlijk een gegeven dat dit jaar voor veel bewoners en ondernemers zwaar is geweest en dat we als land flink in de buidel hebben moeten tasten. Dit coronajaar krijgt nog een lange nasleep. Om die reden is er in onze begroting 1,7 miljoen euro gereserveerd voor corona gerelateerde maatregelen.’

Voor zijn komst had gemeente Waterland het besluit genomen zelfstandig te willen blijven. ‘De uitdaging voor Waterland is om dat voordeel van deze kleine schaal ook waar te maken. Want juist de hele directe en goede contacten zijn de afgelopen maanden waardevol gebleken. Het geeft mij een goed gevoel dat door deze crisis is gebleken dat de infrastructuur van de crisisorganisatie op orde is.’

Op 11 maart wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Wat de plannen van Sicko zijn na 11 maart? ‘Ik heb, mede gezien mijn leeftijd, heel bewust gekozen voor een functie als waarnemer. Na 11 maart ben ik weer beschikbaar voor een functie als waarnemer of andere bestuurlijke opdrachten. Maar eerst wil ik het hier graag netjes afronden.’  

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden