BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Pieter Pereboom

Convenant Toerisme Marken

Na jaren van voorbereiding hebben gemeente Waterland, Eilandraad Marken en verschillende toeristisch ondernemers het convenant Toerisme ondertekend. Dit convenant heeft als doel de leefbaarheid en beleefbaarheid op Marken van inwoners én bezoekers te verbeteren.

Een belangrijke rol in de totstandkoming van het convenant is weggelegd voor de Eilandraad van Marken. Cees van Altena: ‘Massatoerisme op toeristische hotspots is een groot probleem. De Eilandraad komt op voor de belangen van inwoners en kijkt naar de beleving van het toerisme van alle inwoners in zijn totaliteit. Goed toerisme is van belang voor de leefbaarheid. We hebben voorzieningen nodig die het aantrekkelijk maken op Marken te wonen en om jongeren te behouden en terug te laten keren. Goed openbaar vervoer, een eigen supermarkt, geld-automaat en goede en leuke horeca bepalen de leefbaarheid deels. Het zijn cruciale voorzieningen die we hier zonder toerisme niet kunnen handhaven. Als inwoners daar overlast van ondervinden, moeten we ervoor zorgen dat ze het als plezierig aanvaardbaar ervaren. In dit convenant hebben we met de gemeente, Nederlandse gidsenorganisatie Guidor, Tours & Tickets, See by Drive en Resort Poort van Amsterdam de spelregels vastgelegd. Alice Schouten-Zondervan heeft hier namens de Eiland-raad een grote rol van betekenis in gehad.’

Faciliteren

Wethouder Hendrik Boland is blij dat deze belangrijke stap gezet is. ‘Als gemeente hebben we in dit proces een bemiddelende en redactionele rol. Wij zijn de aangewezen partij om alle belanghebbenden bij elkaar te krijgen en om toe te zien dat alles wat wordt afgesproken ook te realiseren valt. Waar nodig heeft de gemeente gefaciliteerd. Zo is er een gastvrouw op het parkeerterrein gekomen en is er de intentie om op of nabij het algemene parkeerterrein een parkeerplaats voor elektrische vervoermiddelen te realiseren. Daarnaast worden er plekken aangewezen waar groepen mogen stilstaan voor uitleg van gidsen. In de toekomst is het belangrijk dat wij als gemeente ook proberen andere organisaties aan te laten sluiten bij dit convenant. Hoe breder het convenant gedragen wordt, hoe beter dat is.’

Ook Errol Phefferkorn van het op Marken gevestigde See by Drive is positief over de samenwerking. ‘Mijn bedrijf is afhankelijk van toerisme, maar het laatste dat we willen is dat onze gasten overlast veroorzaken of niet gastvrij ontvangen worden. Door met elkaar spelregels op te stellen, kunnen we elkaar daar nu ook op aanspreken.’

Evaluatie

De rol van de Eilandraad blijft ook in de toekomst belangrijk. Cees: ‘We proberen draagvlak te creëren onder onze inwoners en daar is het convenant een goed uitgangspunt voor. Wat mag er wel en niet? Wat zijn de afspraken? Daarnaast komt er een e-mailadres waar iedereen – inwoner en bezoeker – zijn klacht kan indienen. Al die klachten gaan we beoordelen en behandelen. We hebben afgesproken dat we onze samenwerking over een jaar evalueren. Dat het convenant er nu definitief ligt – aan de start van een nieuw seizoen na de pandemie – is een goede stap voorwaarts voor meer onderling begrip en respect, dankzij duidelijke afspraken.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden