BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente

Duurzaamheid en circulariteit op Baanstee Noord

Bij het bouwen op Baanstee Noord is duurzaamheid en circulariteit een belangrijk thema. Wethouder Mario Hegger: ‘Naast het maximale gebruik van milieuvriendelijke, hernieuwbare materialen en circulaire materialen, gaat het hierbij om het beperken van wateroverlast, verdroging, hittestress en het verbeteren van de waterberging.’

De ‘eilanden’ moeten straks het hart van Baanstee Noord vormen. Reden om voor de twee kavels 13a en 13b een eigen beeldkwaliteitsplan op te stellen. In dat plan staan regels over bebouwing, materialen en andere uiterlijke kenmerken van gebouwen vastgelegd. Daarnaast bevat het aanvullende regels voor duurzaamheid en circulariteit. Eind november werd dit beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad van Purmerend vastgesteld. Hiermee kunnen de kavels nu uitgegeven worden. Mario Hegger: ‘Op deze plekken in het hart van Baanstee Noord willen we hoogwaardige bedrijfspanden. We zijn daarom kritisch met uitgeven van deze gronden.’

‘Duurzaamheid en circulariteit vinden we belangrijke onderdelen. Daarom moet dit in het ontwerp van de gebouwen en de omliggende ruimte worden meegenomen. Naast het maximale gebruik van milieuvriendelijke hernieuwbare materialen en circulaire materialen, gaat het hierbij om het beperken van wateroverlast, verdroging, hittestress en het verbeteren van de waterberging (vertraagde afvoer). Maar we letten er ook op dat er maatregelen worden genomen om de biodiversiteit te stimuleren, zoals schuil- en broedmogelijkheden voor vogels, meer levend groen aan gevels en op daken en lokale waterberging.’

Duurzaamheidscoördinator

En niet alleen op de ‘eilanden’ zijn duurzaamheidsmaatregelen belangrijk, vertelt Hegger. ‘Mede dankzij de duurzaamheidscoördinator die hier actief is, zien we dat de afgelopen jaren de panden steeds duurzamer worden. Een hele goede tendens. De duurzaamheidcoördinator stimuleert bedrijven om te kijken hoe zij de maatregelen door kunnen voeren. En op zo’n manier dat zij er ook in hun bedrijfsvoering baat bij hebben. Dat gaat verder dan alleen het neerleggen van zonnepanelen. Een groenteverwerker met veel snij- en spoelmachines hergebruikt bijvoorbeeld de warmte uit machines voor het verwarmen van het eigen pand.’

Kritisch kijken

Er zijn nog maar weinig beschikbare gronden. ‘Dat zorgt ervoor dat we kritisch kijken. Bedrijven die we gronden aanbieden moeten iets bijdragen: aan onze gemeente en aan de werkgelegenheid in onze regio. Daarnaast speelt ook nog de stroomproblematiek. Dat zie je in heel Nederland en ook hier in Baanstee Noord merken we de gevolgen. Als bedrijven zich willen vestigen moet er veel voldoende capaciteit zijn in het stroomnet. Gelukkig hebben we overeenstemming met Liander en loopt inmiddels de vergunningaanvraag om een onderstation te realiseren in het gebied.’

Mario Hegger: ‘Mede dankzij de duurzaamheidscoördinator, zien we dat de panden steeds duurzamer worden’

Nieuwe stijl

‘Ondernemers die het nieuws rond Baanstee Noord volgen, zullen trouwens zien dat de huisstijl is veranderd’, sluit Hegger af. ‘De zwart-gele look and feel gaat over naar de gemeentelijke huisstijl. Vanaf begin dit jaar zien daarom bijvoorbeeld de nieuwsbrief, website en advertenties er anders uit. In huisstijlkleuren Polderblauw, Stadsblauw en Nieuw Groen van de gemeente Purmerend. Maar uiteraard blijft alle informatie en nieuws gewoon beschikbaar. Iedereen die zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief kan dat doen via baansteenoord.nl. Daar kun je meteen de nieuwe stijl zien.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden