BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Arnold van der Zee

Energie als businessmodel

Ze volgde eenzelfde pad als haar voorgangster Laura Bromet en werd dit jaar van fractievoorzitter benoemd tot wethouder namens GroenLinks. Met portefeuilles als Mobiliteit & Bereikbaarheid, Werk & Inkomen en Duurzaamheid, Milieu en Energiestransitie heeft Astrid van de Weijenberg verschillende raakvlakken met ondernemers in Waterland. Tijd om nader kennis te maken.

Belangrijk speerpunt voor de groene wethouder is de energietransitie. Astrid: ‘Ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op, maar ik merk dat burgers, ondernemers en de raad zelf nog niet allemaal even ver zijn. Daar gaan we nu met de raad de eerste stappen in zetten. We hebben heel concrete doelstellingen vanuit de Rijksoverheid. Volgend jaar moet er een regionale energiestrategie liggen. Samen met portefeuillehouders in Zaanstreek-Waterland kijken we hoe we 49% CO2-reductie in 2030 kunnen realiseren. Dat kan op het gebied van wonen en werken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de warmtebronnen zoals de biomassacentrale in Purmerend. Door de regionale CO2-reductiemogelijkheden in kaart te brengen, kunnen we toetsen of dit genoeg is om op landelijk niveau te kunnen bijdragen aan de doelstellingen. Vervolgens moet er in 2021 een gemeentelijk plan liggen, waarin op wijkniveau wordt aangegeven welke reductie er behaald kan worden.’

Nieuwe energiebron
Vooral bij nieuwbouwprojecten zijn er mogelijkheden om nieuwe energiebronnen te introduceren. Astrid: ‘Als je kijkt naar de ontwikkeling van het Galgeriet, dan kunnen we daar het oppervlaktewater van de Gouwzee als warmte/koude opslag gebruiken, het zogenaamde TEO. En omdat we in Waterland veel water hebben, liggen daar wellicht nog meer kansen voor de toekomst. Doorgaans betalen investeringen in nieuwe energiebronnen zichzelf weer terug en leveren ze op den duur zelfs geld op. Het is ook voor ondernemers een businessmodel. Duurzaamheid heeft een belangrijke plaats verworven, dus als ondernemer moet je erin mee, ook naar je klanten toe. Bedrijven die een beetje innovatief zijn hebben er al over nagedacht. Om bedrijven te inspireren willen we in de toekomst ook bijeenkomsten organiseren in de vorm van energietafels, zoals de landelijke overheid dat nu doet.’

Sociaal domein
Los van deze energietransitie speelt een belangrijk punt op het sociaal domein. Astrid: ‘De huidige economie zorgt voor schaarste op de arbeidsmarkt. De meeste mensen met een uitkering zijn inmiddels weer aan het werk, maar er is nog een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet zo eenvoudig te bemiddelen is. Terwijl ze zeker van toegevoegde waarde voor een bedrijf kunnen zijn. Veel bedrijven leggen de lat hoog. Maar als er geen reacties op de vacatures komen, dan is het wellicht mogelijk te kijken naar verschuiving van taken. Jobcarving noemen we dat. Als je een simpele taak bij een hoogopgeleide werknemer weghaalt, dan krijgt die meer ruimte te doen waarvoor hij is opgeleid en komt er een laagdrempelige werkplek vrij voor deze mensen. Daarover zijn onze jobcoaches met ondernemers in gesprek. Het vergt een andere kijk op personele bezetting en de invulling van werkzaamheden die tot nog meer sociale betrokkenheid kan leiden.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden