BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Arnold van der Zee

Focus op omgevingsvisie en economische agenda

Wethouder Jean van der Hoeven zit middenin de realisatie van de omgevingsvisie voor Waterland en een economische agenda. De visie gaat over de periode tot 2030 en de economische uitvoeringsagenda is voor de korte termijn. Voor ondernemers kunnen uit deze gemeentelijke documenten belangrijke zaken naar voren komen.

Omgevingsvisie

Gemeente Waterland is hard aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. Jean: ‘Dat is echt samen met inwoners gegaan. Iedereen kon ‘out of the box’ met ideeën komen. Wat opvalt is dat veel input overeenkomt met wat we zelf al ook al dachten. Veel mensen vinden bijvoorbeeld dat er altijd eerst gekeken moet worden naar de maat en de schaal van Waterland. Met andere woorden: ontwikkelingen – ook ondernemersactiviteiten – moeten passen bij en in het gebied. Dit sluit ook mooi aan op de nieuwe omgevingswet, die over enkele jaren in werking treedt. Ik ben erg tevreden over het verloop van het proces tot nu toe. In oktober besluit de gemeenteraad of het ontwerp van de visie ter inzage gelegd wordt.’

Economische Agenda

Ook werkt de wethouder aan een economische agenda. Jean: ‘De economische agenda wordt opgesteld voor de komende twee jaar en bestaat uit een lijst met een aantal concrete actiepunten. Een punt is bijvoorbeeld dat we vooral aandacht willen schenken aan het midden- en kleinbedrijf, startende ondernemers en zzp’ers. Doordat onze organisatie recent versterkt is, kunnen we dit gaan doen via het ondernemersloket in het gemeentehuis én het ondernemersloket op locatie. Ik spreek veel ondernemers en heb een goed contact met Ondernemersvereniging Waterland. Maar ik wil dat contact verder intensiveren. Meer bedrijfsbezoeken en informatiebijeenkomsten voor het bedrijfsleven over diverse thema’s. Ik noem hierbij bijvoorbeeld het inkoop-en aanbestedingsbeleid, waar we op 27 september aanstaande ondernemers in een bijeenkomst over willen informeren. Ook met onze deelname aan dit magazine willen we laten zien dat de gemeente ondernemerschap de ruimte wil bieden. Verder ben ik van plan snel te laten onderzoeken wat nu precies de belemmeringen zijn waar de startende ondernemers in Waterland mee te maken hebben. Ik verwacht dat die agenda in het najaar door het college wordt vastgesteld.’

Bedrijventerreinen

Vanzelfsprekend krijgt de transformatie van bedrijventerreinen als de Hellingweg en het Galgeriet ook de komende tijd veel aandacht van de wethouder. ‘Overigens betekent transformatie van het Galgeriet niet dat de huidige bedrijven weg moeten. Er zijn genoeg ondernemers die veel binding met Waterland hebben en om die reden op deze locatie willen blijven. Dat moeten we koesteren en faciliteren. Maar het betekent wel dat we dit gebied willen omvormen. Dat we gaan kijken naar de mogelijkheid om wonen en werken op deze locatie te combineren. Het rapport van de provincie dat over dit gebied is gemaakt, biedt de aanknopingspunten hiervoor. Het gesprek aangaan met de betrokkenen wordt de komende tijd voor ons heel belangrijk. Maar het is niet zo dat de gemeente met een zak geld komt. We moeten gezamenlijk kijken hoe we tot een beter gebruik van het gebied kunnen komen. In die zin biedt het ondernemers ook kansen. Het is een toplocatie om te ontwikkelen, maar dat moeten we wel met elkaar doen.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden