BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Christy Rijser

Focus op samenwerking

In 2019 vonden er tal van themabijeenkomsten met ondernemers plaats over de economische toekomst van gemeente Edam-Volendam. Na een knallende slotbijeenkomst in het Don Bosco College in november, zijn er 10 ambities voor 2040 geformuleerd. Om die ambities te behalen zijn er de afgelopen maanden diverse concrete projecten uitgerold. 

Hoewel corona voor een deel roet in het eten heeft gegooid, zijn er sinds de slotbijeenkomst grote stappen gemaakt. Daarover praten we bij met Evert Smit (eigenaar Paviljoen Smit-Bokkum), Jeanine van Schendel (directeur SG De Triade) en Marcella Wiffrie (beleidsmedewerker Economische Zaken gemeente Edam-Volendam).

10 ambities

De tien ambities zijn opgesteld voor een sterke economische toekomst van de gemeente, met 2040 als stip op de horizon. Marcella: ‘Die ambities zijn wel gemeentegrens overschrijdend, dus waar mogelijk werken we samen met omliggende gemeenten en met de Metropoolregio Amsterdam. De thema’s van deze ambities zijn divers: van bereikbaarheid, wonen en werken en werkgelegenheid tot digitalisering en opleiding & scholing.’

Opleiding & scholing

Elke ambitie heeft een eigen ambassadeur. Jeanine: ‘Voor de ambitie opleiding & scholing ben ik de ambassadeur. Samen met ondernemers willen we het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven, zodat leerlingen de juiste vaardigheden meekrijgen om goed aan te sluiten op de behoefte van de ondernemers. Daarbij kun je denken aan gastcolleges van een ondernemer, het bezoeken van bedrijven door leerlingen, basisvaardigheden aanleren om bij een stage al goed beslagen ten ijs te komen en nog veel meer. Het betekent niet dat ik de kar trek van alle projecten die binnen deze ambitie vallen, maar wel dat ik aanjager ben, mensen bij elkaar breng, enthousiasmeer om een project vorm te geven en me in algemene zin sterk maak om in 2040 voldoende geschikt personeel te hebben voor onze bedrijven.’

Evert: ‘Die basisvaardigheden zijn in elke branche erg belangrijk. Als een leerling stage komt lopen, dan worden ze in ons geval (in de horeca, red.) gelijk aan het werk gezet. Vaak weten ze dan nog helemaal niets. Als we ervoor kunnen zorgen dat ze aan de voorkant, dus op school, al leren hoe ze een tafel in moeten dekken, hoe ze moeten poleren en welke glazen voor welke dranken geschikt zijn, dan hebben ze al een flinke voorsprong en kunnen ze in ieder geval meedraaien in het bedrijf. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we kijken hoe we dit vorm kunnen geven.’ Jeanine vervolgt: ‘Onderwijs is soms wat vastgeroest en daarom is juist die samenwerking zo belangrijk. Er zijn echt mogelijkheden om in het onderwijs-programma ruimte te maken voor het aanleren van concrete vaardigheden als deze.’

‘Er zijn al verschillende projecten opgezet binnen de ambities. Zo zijn er in dit geval al verschillende gastcolleges gegeven. We staan niet stil, er gebeurt veel’, vult Marcella aan. ‘Ook bestaande projecten kunnen aangedragen worden door ondernemers als deze aansluiten bij de ambitie. Zo krijgen we inzichtelijk wat er al is gedaan om de ambitie te realiseren. De projecten op de website zijn niet in beton gegoten, maar kunnen aangepast en aangevuld worden naar de actuele behoefte. Zo houden we de beweging op gang.’

Gerichte scholing is niet alleen goed om de theorie beter op de praktijk aan te laten sluiten. Evert: ‘Als leerlingen op school al in aanraking komen met verschillende branches, hetzij door workshops, door het bezoeken van bedrijven of door het volgen van een praktijkles, dan worden de keuzes die ze hebben ook veel duidelijker. Want hoe kun je kiezen voor een vak als je eigenlijk niet weet wat het inhoudt?’

Hoge verwachtingen

De tien ambities zijn vrij ‘ambitieus’ volgens Marcella: ‘Maar dat is ook de wens van zowel het onderwijs als de ondernemers en de gemeente. Wij willen gewoon die stip op de horizon zo hoog mogelijk zetten, want dan hebben we in ieder geval kans dat we zo ver mogelijk komen. We zijn eigenlijk pas net begonnen. Deze tweede fase is gestart met projecten die vorig jaar in de kennis-sessies zijn opgehaald. Alle ambities en bijbehorende projecten zijn zichtbaar gemaakt op economischetoekomst2040.nl en gaan we ook actiever communiceren. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk ondernemers aanhaken, want we moeten dit samen doen.’

‘Wat we nu al zien is dat de samenwerking tussen gemeente, scholen en ondernemers zoveel beter is dan voorheen’ vult Jeanine aan. ‘We weten elkaar te vinden, kunnen gebruik maken van elkaars netwerk en we zijn regelmatig met elkaar in gesprek. De focus ligt op samenwerking en daar is al een stevige basis voor gelegd. Nu moeten we doorpakken om invulling te geven aan de ambities om onze doelstellingen de komende jaren te behalen.’  

Meer weten of bijdragen? 
economischetoekomst2040.nl

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden