BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Aangeleverd

Gemeente en Ondernemers bundelen krachten

Na een succesvolle kick-off op 27 februari in De Triade, met ruim 280 ondernemers uit de gemeente, werd er de afgelopen twee maanden in kleinere groepen van tientallen ondernemers verder gediscussieerd in 5 themacafés. Die vruchtbare sessies zorgen volgens Marcella Wiffrie, senior beleidsmedewerker Economische Zaken bij gemeente Edam-Volendam, voor fantastische input voor de visie op de economische toekomst.

De themacafés vonden plaats bij een vijftal ondernemers en hadden als onderwerpen: werkgelegenheid & onderwijs, topsectoren van de toekomst, herbestemming werklocaties & uitbreiding, innovatie & duurzaamheid en bereikbaarheid. Tijdens elke sessie werd op ludieke wijze de input van de aanwezige ondernemers gevraagd. Bill Duin van Podobrace was host van één van deze themacafés: ‘In een tweetal groepen hebben we ons over herbestemming, werklocaties en uitbreiding gebogen en door middel van een Monopolyspel een blauwdruk gemaakt van de ideale situatie. Hierin kwamen, via opdrachtkaartjes, ook diverse knelpunten en belangen aan de orde waar de gemeente dagelijks mee te maken heeft. Het zorgde voor een levendige discussie en meer begrip over de dillema’s en belangen die in een gebied spelen. Het is goed om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Je leert elkaar kennen, leert elkaars standpunten begrijpen en gaat samen op zoek naar een oplossing die goed is voor de economie in het algemeen en niet jouw bedrijf in het bijzonder. Het is verfrissend hoe de gemeente de economische visie samen met ondernemers vorm wil geven, met het jaar 2040 als stip op de horizon.’

Bereikbaarheid

Een ander themacafé over bereikbaarheid vond plaats bij Kwakman Afbouw. Jaap Kwakman hierover: ‘Willen we in 2040 af zijn van de busjesfile op de N247 dan moeten we daar nú over nadenken. Wat hebben we ervoor nodig om in 2040 in 15 minuten in de stad te zijn? Het gaat hierbij niet om het middel, maar wel om het doel. Tijdens het themacafé in ons bedrijf zijn tal van creatieve oplossingen aangedragen.’

Marcella vult aan: ‘Dit themacafé was het laatste van 5 en we merkten dat er door de samenwerking de afgelopen maanden synergie is ontstaan tussen de betrokken ondernemers en de gemeente. Winkeliers, zzp’ers en MKB voelden zich tijdens deze themacafés gehoord. Bill geeft aan: ‘Ondernemers hebben op alle manieren de kans gekregen hun mening te geven en mee te denken. Transparanter kan niet.’

Vervolg

Wat gemeente en ondernemers betreft is dit pas de start van het gezamenlijke traject. Marcella: ‘Als we alle bevindingen hebben uitgewerkt willen we eind van het jaar een eindbijeenkomst organiseren in het Don Bosco College. Bij deze bijeenkomst, die in feite een start is en geen eind, presenteren wij de richtingen voor de toekomst, gebaseerd op de uitkomsten van de themacafés. Een in ontwikkeling zijnde website houdt ondernemers betrokken, geïnformeerd en wie aan wil sluiten of wil reageren is nog steeds van harte welkom.’

Jaap sluit af: ‘Het mooie is we nu samen met de gemeente werken aan een visie op 2040. Dat is een proces dat niet in cement gegoten is. Het is een gezamenlijke beweging, met 2040 als stip op de horizon. Iedereen is erbij gebaat om tot resultaat te komen. Daar zijn we ten slotte ondernemers voor.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden