BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Arnold van der Zee

Het voorrecht van burgemeester Wagenaar-Kroon

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, blikken we met burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon terug op de afgelopen raadsperiode en kijken we naar de toekomst van Waterland.

Volgens Luzette is een raadsperiode weliswaar nooit helemaal afgebakend maar zijn de raad en haar werkzaamheden ‘going concern’: ‘Veel mensen in de huidige raad zaten er de vorige raadsperiode al en zijn ook nu weer op de kieslijsten te vinden. Veel zaken blijven hetzelfde, we borduren voort op de besluitvorming die er geweest is. Tenzij de politieke kleur 180 graden draait. Het verschil in de oppositie en de coalitie is onverminderd sterk in onze raad en de politieke tegenstellingen zie je met regelmaat. Dat was de vorige periode ook al zo. Het is belangrijk dat we elkaar op inhoud blijven aanspreken.’

ZZP Ondernemerszaken

Taken uit het sociaal domein worden sinds deze raadsperiode vanuit de gemeente uitgevoerd: ‘Door de decentralisatie is de werkdruk op de raad groter geworden. Er wordt ook steeds meer verwacht van het gemeentelijk apparaat dat zich met volle overtuiging inzet voor onze gemeente. Een onderdeel is de uitvoering van de participatiewet, die zowel bij ondernemers als hier op het gemeentehuis de nodige aandacht vroeg. Het is mooi om te zien hoe die handschoen wordt opgepakt en mensen vanuit BaanStede en de Participatiewet binnen onze gemeente een plek hebben verworven.’

Samenwerken

Vanuit de gemeente wordt, waar mogelijk, de samenwerking met ondernemers gezocht: ‘Ik weet dat er in Waterland heel veel oog voor ondernemen is. Alleen is de vraag waar je als gemeente de leiding neemt en waar je zaken aan de markt overlaat. De afgelopen jaren hebben we onze leveranciers, waaronder Waterlandse bedrijven, meegenomen in de verduurzaming van ons inkoopbeleid. En er is al jaren van alles te doen over de verschillende bedrijventerreinen in Broek in Waterland, Katwoude, Monnickendam en Watergang. Het zijn lange processen waarin we het als gemeente zo goed mogelijk proberen te doen. Dat we het iedereen naar de zin kunnen maken is dan een illusie, maar we proberen wel met iedereen gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.’

Contact

‘Vanaf het begin van deze raadsperiode hebben we de wens geuit om als college verschillende bedrijven in Waterland te bezoeken, om te horen wat er speelt en waar ondernemers tegenaan lopen. Voor de komende periode hoop ik dat we dit regelmatiger kunnen doen. Eenzelfde doel hebben onze besprekingen met Ondernemersvereniging Waterland. Hier is regelmatig en waardevol contact mee, waarbij we eraan moeten blijven werken om elkaar goed te blijven verstaan. Met de komst van de bedrijfscontactfunctionaris willen we het belang van goed contact met ondernemers onderstrepen.’

Toekomst

Terugblikkend en vooruitkijkend overheerst bij de burgemeester een trots gevoel: ‘Ik vind het na bijna zes ambtsjaren nog steeds een voorrecht om in deze gemeente burgemeester te mogen zijn. Ik hoop dat we in de komende raadsperiode de burgers en ondernemers van Waterland nog meer kunnen betrekken. En dat we nog meer mooie burgerinitiatieven mogen omarmen. Uiteindelijk gaat het erom wat onze inwoners – en daar horen ook de ondernemers bij – willen. Samen maken we Waterland mooier.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden