BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente

Klimaatbestendig Baanstee Noord

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, droger, natter en er is een toenemende kans op overstromingen vanuit de zee of de rivieren. Recente gebeurtenissen, zoals de extreme buien in Noord Holland en de nationale ramp in Limburg met wateroverlast, overstromingen en veel schade als gevolg.

Maar ook afgelopen lentes en zomers bleek dat extreme weersituaties zich niet beperken tot alleen wateroverlast. Ze kenmerkten zich door langdurige periodes van droogte en extreme hitte. Om beter met deze extremen om te gaan moeten we de stad aanpassen, dit wordt ook wel klimaatadapatatie genoemd. In lijn met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werkt Gemeente Purmerend toe naar een klimaatbestendige en waterrobuuste stad in 2050. Ook voor het bedrijventerrein Baanstee Noord. 

Klimaatadaptatieplan

Wesley, Beleidsadviseur klimaatadaptatie bij de gemeente Purmerend vertelt over het klimaatadaptatieplan: ‘Op 17 december 2020 is het klimaatadaptatieplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het is het eerste plan met een strategie en kansrijke maatregelen om het doel in 2050 te bereiken. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn wadi’s, waterbergende parkeerplaatsen, bomen, ‘natuurinclusief bouwen’ met groene gevels of daken. Ook werken we toe naar het basisveiligheidsniveau voor klimaatbestendige nieuwbouw.’

Het basisveiligheidsniveau is ontwikkeld met verschillende overheden, marktpartijen en ketenpartners in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland. ‘Het basisveiligheidsniveau beschrijft een totaalpakket aan uitgangspunten waar nieuwbouw minimaal aan moet voldoen om potentiële schade door het veranderende klimaat te verminderen en leefbaarheid te vergroten. De basisveiligheidsniveaus zijn onderverdeeld in vijf thema’s: wateroverlast, droogte, hitte, overstromingen en natuurinclusief bouwen. Elk gebied heeft zijn eigen knelpunten. Door de uitgangspunten van deze thema’s per gebied te bekijken, kunnen we tot een integrale aanpak komen.’

Samen met de duurzaamheidscoördinator worden er plannen uitgewerkt. Wesley: ‘Elk plangebied heeft andere eigenschappen, dus kijken we per gebied naar passende maatregelen. Baanstee Noord heeft bijvoorbeeld al een flexibel waterpeil, waardoor bij hevige regenval het peil verlaagd kan worden en er meer berging ontstaat. Voor de beoogde nieuwe gemeentewerf en milieustraat gaan klimaatadaptatie en duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan sedum daken, daktuinen, waterberging, slim hergebruik van regenwater en natuurinclusiviteit. Het zijn twee voorbeelden van de focus op klimaatadaptatie en duurzaamheid die we op Baanstee Noord hebben, en er is nog veel meer. Dat maakt het bedrijventerrein ook duurzaam.’

‘Vanaf eind 2021 worden er vanuit de gemeente meer concrete eisen gesteld aan de ontwerpen van nieuwe gebouwen’

Gedeelde verantwoordelijkheid

De gevolgen van klimaatverandering moeten samen opgepakt worden. ‘Alleen aanpassingen in de openbare ruimte is niet voldoende. Ook gebruikers en eigenaren van grond hebben een verantwoordelijkheid. Voor nieuwe bedrijven op Baanstee Noord is het nu dus belangrijk om al vanaf het ontwerp na te denken over klimaatadaptatie. Vanaf eind 2021 worden er vanuit de gemeente namelijk meer concrete eisen gesteld aan de ontwerpen van nieuwe gebouwen. Zo maken we Baanstee Noord, samen met ondernemers, klimaatadaptief en dus duurzaam!’ 

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden