BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente

Nieuwe gemeente Purmerend van start

Met ingang van 1 januari 2022 is de fusie van gemeente Beemster met gemeente Purmerend een feit. De nieuwe gemeente Purmerend heeft ruim 90.000 inwoners en een oppervlakte van 97 km².

Hier is een zorgvuldig traject aan vooraf gegaan. In februari 2012 ondertekenden beide gemeenten de intentieovereenkomst voor vergaande ambtelijke samenwerking, nadat in 2011 bleek dat Beemster veel taken niet zelfstandig meer kon uitvoeren. In 2014 zijn de gemeenten Beemster en Purmerend al ambtelijk samen gaan werken. In 2018 besloten beide gemeenten om samen het herindelingsproces te doorlopen. Daarna is bij inwoners van beide gemeenten opgehaald wat zij het meeste waardeerden en terug wilden zien in de nieuwe gemeente. Deze waarden zijn opgenomen in een herindelingsadvies dat door de wetgever (Eerste Kamer en Tweede Kamer) is behandeld en goedgekeurd. In mei 2021 stemde de Eerste Kamer officieel in met het wetsvoorstel voor de fusie.

‘Ik ben blij dat de nieuwe gemeente Purmerend nu een feit is met ruimte voor Beemsterlingen en Purmerenders. Ik heb er vertrouwen in dat wij in verbinding blijven met elkaar in onze nieuwe gemeente Purmerend. Bovendien kijk ik vol trots terug op het vele werk dat is verzet en het soepele fusietraject dat we in goede harmonie hebben doorlopen. Dit is niet vanzelfsprekend’, aldus burgemeester Bijl.

Burgemeester Don Bijl blijft in functie als door de Kroon benoemde burgemeester tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Rond die tijd zal de procedure voor zijn opvolging worden gestart.

Wijken en buurten

Beemster is vanaf 1 januari 2022 als achtste wijk toegevoegd aan de zeven wijken van Purmerend. De wijk Beemster is opgesplitst in vier buurten: Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster. Belangrijk is dat Beemster behouden blijft als wijknaam, waarmee ook de identiteit en de ‘couleur locale’ blijft behouden. Aan de naam van droogmakerij De Beemster verandert niets.

Nieuwe huisstijl

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Beemster en gemeente Purmerend zich verbonden voelen met hun nieuwe gemeente. Op basis van de eerder genoemde waarden die zijn opgehaald bij de inwoners, colleges en gemeenteraden van de gemeente Purmerend en Beemster, zijn er drie logo’s ontworpen. Vervolgens konden inwoners en ondernemers stemmen op hun favoriete logo. Het logo met de meeste stemmen is uiteindelijk het logo geworden van de nieuwe gemeente Purmerend. Een logo dat het unieke karakter van het toekomstige Purmerend onderstreept. De nieuwe huisstijl is zichtbaar op de gemeentelijke website, de borden en ‘welkom’ vlaggen en alle gemeentelijke communicatie uitingen vanaf heden. Hierna volgen onder andere het wagenpark, de bedrijfskleding van alle collega’s en de plaatsnaamborden.

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden