BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Christy Rijser

Samenwerken aan omgevingsvisie

In 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Een wet die een einde maakt aan allerlei verschillende regels en wetten over uiteenlopende onderwerpen en zorgt voor meer eenvoud en overzicht. Gemeente Edam-Volendam anticipeert op deze nieuwe wet door aan de slag te gaan met een omgevingsvisie. Hierin worden alle onderwerpen, die met de leefomgeving te maken hebben, meegenomen.

Hoe deze omgevingsvisie tot stand moet komen is omschreven in een Plan van Aanpak dat begin dit jaar is opgesteld. De navolgende verkenningen, die richting geven aan de toekomst, zijn begin juli door de gemeenteraad goedgekeurd. Wethouder Wim Runderkamp: ‘Het opstellen van een omgevingsvisie is verplicht, maar we willen deze zo goed mogelijk aan laten sluiten bij wat we in onze gemeente belangrijk vinden op het gebied van bouwen, verkeer, wonen, werken, erfgoed, milieu, natuur en water. We willen vanuit één visie consequente afwegingen maken voor de lange termijn. Daarom vragen we voor het opstellen van deze visie een actieve bijdrage van inwoners en ondernemers.’

Dubbel

Om geen werk dubbel te doen wordt goed gekeken naar wat er al is: ‘De activiteiten die de afgelopen tijd met ondernemers hebben plaatsgevonden in het kader van de economische visie kunnen ook interessante input geven voor de omgevingsvisie. Daarom schuiven we ook bij die eindbijeenkomst aan om goed naar de geluiden te luisteren en dit mee te kunnen nemen in onze visie. Daarnaast hebben we gekeken naar wat er al is aan beleid en in hoeverre dat nog actueel is. Maar belangrijker nog is het beantwoorden van de vraag waar inwoners behoefte aan hebben. Zijn jongeren tevreden met het aanbod? Zijn er genoeg ouderenvoorzieningen? Het kan misschien tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Daarom ligt nog niets vast en is er ruimte voor initiatief.’


‘We willen vanuit één visie consequente afwegingen maken voor de lange termijn’

 


Kort proces

Het wordt een intensief jaar voor de wethouder en zijn team: ‘We hebben een kort proces voor ogen, waarin we willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om die betrokkenheid te creëren laten we ons de komende maanden op allerlei mogelijke manieren zien. Met ons praathuis op locatie, tijdens evenementen of gewoon op een hoek van de straat, met een debat met leerlingen, maar ook tijdens een bingo in verzorgingstehuizen. We willen zo de dialoog aan gaan op een laagdrempelige manier om te horen wat er speelt en leeft. Ook doen we andere ludieke acties met ouderwetse ansichtkaarten en nieuwerwetse social media om meer mensen te motiveren mee te denken. We hopen daarmee ook juist mensen te bereiken die anders niet van zich laten horen. Zo krijgen we een totaalbeeld waarop we de omgevingsvisie kunnen baseren. Vanaf heden t/m november gaan we informatie ophalen. Daarna werken we dat in concept uit en vanaf april volgend jaar gaan we in gesprek over die conceptvisie. We verwachten de definitieve omgevingsvisie in september 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad te bieden.’

Meer weten over de omgevingsvisie?

Op omgevingsvisie.edam-volendam.nl vind je een update en tref je de agenda met alle geplande activiteiten.

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden