BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine klein icon-auteur Janine klein

Team Toerisme & EZ voortvarend aan de slag

Met nieuwe wethouder Angelique Bootsman van VD80 aan het roer, is het team van Economische Zaken en Toerisme van gemeente Edam-Volendam weer op volle sterkte. Wat de plannen in een notendop zijn, lees je hier.

Het complete team bestaat naast Angelique uit Simone Vendel en Menno Verniers, beleidsmedewerkers Economische Zaken & Toerisme en Mardiek Voorneveld, adviseur-regisseur regiozaken. Angelique: ‘Met dit dreamteam zijn we voortvarend aan de slag om er de komende vier jaar, maar het liefst acht jaar, een succesvolle bestuursperiode van te maken.’

Toerisme

Voor toerisme ligt de aandacht op een toekomstbestendig toeristisch product. Simone: ‘Hoewel in coronatijd veel is stil komen te liggen, is er ook veel wél gebeurd. Het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) heeft een aantal speerpunten benoemd en is de samenwerking aangegaan met bijvoorbeeld het Cultuurplatform. Er zit veel energie in deze club en we hebben veel vertrouwen in deze constructieve samenwerkingen.’

Economische Toekomst 2040

Ook de Economische Toekomst 2040 is een speerpunt van de gemeente. Angelique: ‘Na de slotbijeenkomst in het Don Bosco College werd het, vooral door corona, stil. Dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd, maar toch merken we dat er nieuwe energie in gebracht kan worden. Dat betekent ook dat we de communicatie weer op gang gaan brengen, zodat iedereen weet dat we bezig zijn en waarmee. Natuurlijk hopen we dat veel ondernemers zich weer inzetten om hier een succes van te maken. Als gemeente gaan we dus weer actief faciliteren, adviseren, communiceren en mensen bij elkaar brengen.’

Transformatie bedrijventerrein

Voor Menno is de transformatie van de binnenstedelijke bedrijventerreinen in de gemeente een belangrijk speerpunt. ‘We willen het bedrijventerrein aan de Julianaweg transformeren en willen de bedrijven met zwaardere industrie waar en indien mogelijk verplaatsen. Daarvoor zijn we nu met een ontwikkelstrategie bezig. Het achterliggende idee is dat we dan in de toekomst aan de Julianaweg ruimte krijgen voor woningbouw in combinatie met lichte bedrijvigheid. Maar zover zijn we nog niet, want dit zijn langlopende trajecten.’

Samenwerking in de regio

Mardiek richt haar pijlen vooral op de regionale samenwerking. ‘Edam-Volendam streeft ernaar voorzitter van het Economie Platform in de regio Zaanstreek-Waterland te blijven en vanuit die rol zijn we ook afgevaardigde in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hoewel mijn werkvlak dus vooral extern gericht is, is het daarvoor wel van wezenlijk belang dat ik de belangen van onze gemeente daarin meeneem en dat ik kansen en bedreigingen vanuit de regio terugkoppel in onze gemeente. Ik ben de linking pin tussen beide. Daarom werken we nauw met elkaar samen.’

Wat Angelique betreft is het niet de vraag óf er projecten worden opgepakt, maar vooral in welke volgorde. ‘Er speelt zoveel dat het een illusie is dat we al die zaken die aandacht vragen in vier jaar tijd kunnen realiseren, gezien alle uitdagingen waar we voor staan. Maar wat we wel kunnen doen is prioriteiten stellen en met elkaar aan de slag gaan om doelen te behalen.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden