BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein

Unieke visopleiding

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met minimaal een MBO-diploma op niveau 2 de arbeidsmarkt op gaan, moet er soms buiten de kaders gedacht worden. In samenwerking met SVO vakopleiding Food, ondernemers in de visbranche, gemeente Edam-Volendam en de leerplichtambtenaar is er een succesvolle, maar vooral unieke visopleiding in de gemeente gestart.

‘Uit cijfers blijkt dat nog een flink aantal leerlingen vroegtijdig de school verlaat zonder die startkwalificatie’, steekt leerplichtambtenaar Marco Schoone van wal. Wethouder Vincent Tuijp, die onder meer portefeuillehouder jeugd en onderwijs is, vult aan. ‘Ondanks dat is de economische zelfredzaamheid groot onder deze groep. Er wordt weinig teruggevallen op gemeentelijke regelingen, simpelweg omdat ze gewoon zonder diploma aan het werk gaan. Het is belangrijk dat deze jongeren deze startkwalificatie wél hebben, vooral in economisch magere tijden, want dan scheidt het kaf zich van het koren.’


 

‘In het schooljaar 2019-2020 zijn er 23 jongeren aan de opleiding gestart. Een groot succes dus!’

 


Visbranche

In Volendam houden veel bedrijven zich bezig met de verkoop of verwerking van vis. Marco: ‘De opleiding hiervoor zit in Heerhugowaard en dat is een behoorlijke drempel voor deze jongeren. Ze zijn al moeilijk te motiveren, maar de verbinding Volendam-Heerhugowaard is zo dramatisch dat ze bij voorbaat afhaken. En dat terwijl de visbranche een schreeuwend tekort heeft aan goed opgeleide vakmensen.’

Samenwerking

Vincent: ‘Omdat het in ieders belang is, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Twee jaar geleden besloot de SVO vakopleiding Food daarop een vakopleiding in de vis op te zetten in Volendam. Tijdens deze BBL-opleiding gaan leerlingen 1 dag in de week naar school en werken ze 4 dagen. Omdat deze leerlingen vaak wars zijn van het schoolse, wordt de theorie in de Jozef gegeven. De andere 4 dagen zijn ze werkzaam op een praktijklocatie bij een visbedrijf in Volendam. De drempel is hierdoor zo laag geworden, dat er geen excuus meer is om de opleiding niet te volgen. Onlangs vroegen we deze leerlingen of ze de opleiding ook hadden gaan volgen als deze nog in Heerhugowaard zou zijn. Het antwoord van velen was volmondig nee.’

Marco: ‘Het eerste jaar waren er 3 leerlingen. Dat was ver beneden het minimum van de benodigde 13 leerlingen maar SVO besloot toch van start te gaan op ons aandringen. Door ruchtbaarheid te geven aan de opleiding en in gesprek te gaan met de jongeren zijn er voor schooljaar 2019-2020 maar liefst 23 jongeren aan de opleiding gestart. Een groot succes dus!’

‘Er zijn wellicht ook andere praktijk-opleidingen die, met een andere, laagdrempelige insteek, beter passen bij deze doelgroep. De volgende stap is om dat in kaart te brengen en ook de mogelijkheden om die laagdrempeliger te maken te onderzoeken’, besluit Vincent.

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden