BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur aangeleverd

Vacature? Ga langs bij de gemeente!

In januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een wet die er voor moet zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan bij een gewone werkgever. Ook Gemeente Waterland heeft hiervoor duidelijke doelen gesteld en die blijken voor alle partijen positief. De boodschap is dan ook duidelijk: heb je een vacature? Ga dan langs bij de gemeente.

Wethouder Laura Bromet, portefeuillehouder ‘Werk en Inkomen’. ‘In onze gemeente hebben we 135 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en doordat we een kleine gemeente zijn weten we heel goed wie die mensen zijn en wat ze kunnen en willen. Het is aan ons als gemeente om deze mensen, in samenwerking met ondernemers, een passende werkplek te bieden.’

Koudwatervrees

Wat Laura betreft is het belangrijk deze Participatiewet steeds onder de aandacht te houden: ‘Wat je ziet is dat ondernemers koudwatervrees hebben, omdat ze niet precies weten wat het inhoudt en hoe het in zijn werk gaat. Als gemeente hebben we veel instrumenten om het de werkgever zo eenvoudig mogelijk te maken. Ik vind het belangrijk dat een ondernemer weet dat de verantwoordelijkheid voor deze mensen bij ons ligt. We willen het risico voor de ondernemer zo klein mogelijk maken. Ondernemers hoeven niet gelijk iemand voor 40 uur in vaste dienst te nemen.

Er zijn diverse opties, van een proefplaatsing tot extra begeleiding. Een ondernemer moet het niet doen om de financiële voordelen. Het gaat vooral om de intrinsieke motivatie om iemand te willen helpen. Eigenlijk is mijn verzoek aan ondernemers: als je een vacature hebt, maak dan ook eens geheel vrijblijvend een afspraak met onze casemanager Laura Kemper om de mogelijkheden te bespreken.’

Ook bij BaanStede werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laura: ‘Per 2018 nemen wij als gemeente de verantwoordelijkheid voor deze werknemers. We hebben ervoor gekozen alle mensen, die nu bij Baanstede werken en in Waterland woonachtig zijn, in dienst te nemen. Een aantal taken die BaanStede voor ons verzorgde, zoals de groenvoorziening, kan dan gecontinueerd worden.’

Succesverhaal

Ook Gemeente Waterland heeft zichzelf een doel gesteld: in 2017 zelf 3,5 fte via de Participatiewet aan het werk hebben. Laura: ‘We zijn aan de slag gegaan met leer-werktrajecten op het gemeentehuis, zodat er werkervaring opgedaan kan worden er weer gewend kan worden aan een werkritme. Dit heeft één stagiaire al een betaalde baan opgeleverd. En we hebben een nieuwe bode in het gemeentehuis.

Maar het echte succesverhaal is dat van de schoonmaak. Sinds januari verzorgen de mensen van BaanStede de schoonmaak van het gemeentehuis en het is een echte win-win situatie. Deze medewerkers zijn enthousiast en ontzettend gemotiveerd en ons gemeentehuis is nog nooit zo schoon geweest! Bovendien komen de mensen van BaanStede overdag schoonmaken, waardoor er een leuke interactie op gang gekomen is tussen deze medewerkers en de ambtenaren op het gemeentehuis. Als je dat ziet, doet het je sociale hart goed. Iedereen telt mee. Dat maakt de Participatiewet nog maar eens duidelijk!’

Instrumenten Participatiewet

Gemeente Waterland heeft de volgende instrumenten voor werkgevers:

  1. Looncompensatie bij ziekte (no-risk polis); loondoorbetaling bij ziekte wordt door de UWV volledig gecompenseerd.
  2. Loonkostensubsidie:als werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen wordt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon vergoedt.
  3. Proefplaatsing: tijdens een korte proefperiode van een paar maanden kan kosteloos gekeken worden of een kandidaat geschikt is voor de vacature. De werknemer behoudt tijdens deze proefplaatsing de uitkering.
  4. Jongerenvoucher: een subsidie voor jongeren tot 27 jaar voor een (tijdelijke) werkplek of leer/werkplek van minimaal een half jaar. De subsidie kan gebruikt worden als tegemoetkoming in salariskosten of bijdrage in opleidings/begeleidingskosten.
  5. Werkvoorzieningen: voorzieningen die het mogelijk maken een werkplek aan te bieden. Denk aan werkplekaanpassingen, vervoer woon-werk, tolkvoorzieningen en meeneembare voorzieningen die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in het bedrijf
  6. De gemeente en UWV hebben nog meer regelingen die het aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Kijk op de speciaal daarvoor bestemde website of neem contact op met Laura Kemper bij Gemeente Waterland.

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden