BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Arnold van der Zee

Voorzieningenniveau omhoog

Afgelopen juni nam wethouder Bas ten Have de portefeuille Economische Zaken over van zijn D66 collega. Hoewel er, op basis van het coalitieakkoord, wordt voortgezet wat er in het verleden aan goede zaken is gebeurd, ziet hij een prominente rol voor de ondernemersvereniging weggelegd.

Vanuit zijn achtergrond wil Bas zo goed mogelijk invulling geven aan zijn wethouderschap: ‘Wat betreft de ondernemers betekent het dat we zoveel mogelijk faciliteren, ondersteunen en service verlenen. Er loopt nu een aantal zaken waar ondernemers direct of indirect bij betrokken zijn. Enerzijds staat op het Galgeriet een forse uitbreiding van het inwonersaantal van Monnickendam op de agenda. Meer mensen betekent ook meer kansen om geld te verdienen. Anderzijds is de recreatieve agenda en de sturing daarop een belangrijk onderdeel. We worden natuurlijk als overloopgebied van Amsterdam gezien. Daar hangen heel veel plannen en activiteiten aan, die ervoor moeten zorgen dat de toerist ook naar Waterland komt. Maar we zien ook het toerisme in Waterland toenemen. Een goede ontwikkeling, want het zorgt ervoor dat ook ondernemers ervan profiteren. We zijn daarvoor in overleg met de Metropoolregio Amsterdam, alsook met de provincie, omliggende gemeenten en betrokken partijen.’

Ondernemers

Wat Bas betreft is de ondernemersvereniging de spreekbuis van de ondernemers: ‘Het is de partij die expertise in huis heeft, die geluiden uit de ondernemers verzamelt en waarmee we regelmatig overleggen. De wensen vanuit deze georganiseerde ondernemersclub zijn voor ons het startpunt voor de update van de economische visie. We gaan kijken waar we op een praktische manier het verschil kunnen maken, welke prioriteit we eraan geven en wie welke taak oppakt. Een ander onderdeel is dat we een gezamenlijke jaarplanning gemaakt hebben, zodat we met de ondernemers aan tafel in gesprek kunnen en allerlei zaken aan kunnen pakken. Door de overleggen zo te structureren is er een formeel moment om informeel met elkaar te praten.’

Rol

Volgens Bas is de gemeente niet de oplossing voor alles: ‘Wij kunnen ondernemers faciliteren, maar hebben niet overal een pasklaar antwoord op of een oplossing voor. Als het verzoek is dat er meer bedrijfsruimtes moeten komen of dat bedrijfsterreinen uitgebreid moeten worden, dan is dat een lastig punt. We wonen in een fantastisch gebied, maar hebben beperkt plek voor uitbreidingen. Dan moeten we verwijzen naar omliggende gemeenten. Daar moeten we reëel in zijn.’

Voorzieningenniveau

Het voorzieningenniveau stond afgelopen jaren onder druk: ‘Terugloop van het winkelaanbod, besparing op de bibliotheek, vertrek van bankvestigingen en verouderde sportfaciliteiten: wat mij betreft moet het voorzieningenniveau van Waterland weer omhoog. De forse woningbouw, nieuw winkelaanbod, investeringen in onze scholen en sportvoorzieningen zorgen voor leefbaarheid, werkgelegenheid en een gezond economisch klimaat. We willen het plezierig wonen, recreëren en werken in onze gemeente stimuleren. Wij werken graag intensief samen met de OVW om deze ambities te realiseren.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden