BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur eigen beeld

Waarnemend burgemeester in crisistijd

Hij had niet eens de kans om goed en wel kennis te maken met iedereen op het gemeentehuis, want daags na de aanstelling van Sicko Heldoorn als waarnemend burgemeester van Waterland, werden de eerste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus genomen. Toch is hij blij juist nu een rol te kunnen spelen in deze gemeente.

Op 2 maart werd Sicko aangesteld als waarnemend burgemeester. ‘Ik ben inmiddels al lange tijd bestuurder, als gedeputeerde, burgemeester en sinds 2014 als waarnemend burgemeester. Dit is de derde keer dat ik deze rol mag vervullen. Die ervaring breng ik mee in mijn huidige functie. Die is tijdelijk, tot de nieuwe burgemeester officieel door de koning benoemd is. Dat proces neemt formeel zo’n 8 tot 9 maanden in beslag. Het profiel zou medio maart door de raad worden aangeboden aan de commissaris van de Koning, waarna de sollicitatieprocedure van start kon gaan, maar ik verwacht dat dit proces, vanwege de coronacrisis, wat langer gaat duren dan gebruikelijk.’


‘Ik heb er nu al veel respect voor hoe men met deze tegenslag omgaat en hoe men elkaar opvangt’


Corona

Inmiddels heeft de burgemeester meer crisisoverleggen gehad dan reguliere vergaderingen. ‘Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor Openbare Orde & Veiligheid. Op het moment dat er door de Rijksoverheid beslissingen worden genomen, zoals nu bij het coronavirus, komen de instructies via de Veiligheidsregio (VRH) Zaanstreek-Waterland geformaliseerd bij onze gemeente terecht. Inmiddels betekent het dat ik als burgemeester ook meer handhavingsbevoegdheid heb gekregen voor onze gemeente. Dat is belangrijk, zodat er toezicht gehouden kan worden op de voorgeschreven maatregelen en er ook gehandhaafd kan worden. Het is mooi dat ik mijn ervaring en opleiding op dit gebied nu kan inzetten. Ik voel me welkom en ben nodig en ben blij dat ik dit kan doen voor Waterland. Maar het is jammer dat inwoners nu met me kennismaken via een crisisboodschap op tv en niet tijdens een gezellig evenement.’

Ondernemers

De nieuwbakken Waterlandse burgemeester leeft mee met de inwoners: ‘Ik heb er nu al veel respect voor hoe men met deze tegenslag omgaat en hoe men elkaar opvangt. Als je door deze crisis je bedrijf of baan dreigt te verliezen is dat een ongelooflijk groot drama. Ondanks dat heeft iedereen begrip voor de maatregelen en dat is bewonderenswaardig. De omvang van de crisis is nog niet te overzien, maar de overheid heeft breed uitgepakt met steunmaatregelen. Die concreet maken in slechts een paar weken is een monsterklus, want normaal gaat daar maanden overheen. Het is onze taak om die steunmaatregelen helpen uit te voeren. Ondertussen informeren we onze bewoners en ondernemers via onze gemeentelijke website over alle mogelijkheden die er zijn. Ook onze wethouders proberen goed in contact te blijven om te horen wat er speelt en waar wij als gemeente ondersteuning kunnen bieden.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden