BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Gemeente Waterland

‘Waterland zit in mijn hart’

Ze was de tweede vrouwelijke burgemeester van Waterland en werd in september 2012 benoemd. In een vloek en een zucht wist Luzette Kroon in te burgeren en te laveren tussen trotse burgers, bevlogen ondernemers, wisselende wethouders én uitdagende dossiers…

Vooraf had Luzette een voorstelling gemaakt van haar nieuwe positie als burgemeester: ‘Ik ben jaren actief geweest in de politiek in gemeente Drechterland. Naast wethouder ben ik daar ook vier maanden waarnemend burgemeester geweest. Dat heeft me gemotiveerd op zoek te gaan naar een vacature voor burgemeester in een gemeente die bij me past. Al in de sollicitatieprocedure voelde dat in Waterland goed. Er was hier op politiek gebied veel gebeurd in de voorliggende jaren, maar ik kreeg direct het gevoel dat ik hier de ruimte kreeg die ik nodig had. Mijn verwachtingen zijn absoluut overtroffen. Mijn jaren hier waren mooier dan ik vooraf had bedacht.’

 

Mooi

Dat Waterland mooi is, wist zij al door de samenwerking in het deltaprogramma ‘IJsselmeergebied en zoetwater’. Luzette: ‘Maar toen ik geïnstalleerd was en écht kennismaakte met de kernen en de inwoners besefte ik pas wat een cadeautje dit ambt is. Ik sta zo dicht bij de mensen. Bij de leuke dingen, maar ook bij zaken die mensen heel diep raken. Ik kreeg veel vertrouwen van mensen. Dat komt natuurlijk door mijn functie, maar heeft ook te maken met hoe ik er zelf in sta.’

Valkuil

Ondanks deze belangrijke sociale kant van haar functie, waren er ook genoeg uitdagingen. ‘Er heerste behoorlijk wat onrust in de gemeenteraad in mijn beginperiode en het ongenoegen werd versterkt doordat er vaak niet op de inhoud, maar op de man gespeeld werd. Hoewel dat een stuk minder is geworden, is het nog steeds niet optimaal wat mij betreft. Het is een oude valkuil voor zittende, maar ook nieuwe raadsleden waar we alert op moeten blijven.’

Betrokken

Wat Waterland groot maakt volgens Luzette is het voor elkaar klaar staan: ‘Dat zit juist in de kleine dingen. Er zijn zoveel mensen die onbezoldigd iets voor elkaar over hebben. Het is hartverwarmend en maakt van Waterlanders betrokken inwoners. Dat kwam vooral tot uiting bij de opvang van vluchtelingen in het najaar van 2015. Juist door met inwoners in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en onzekerheden weg te nemen, hebben we niet de angst laten regeren, maar ons massaal opengesteld.’

Wat haar betreft is die openheid, communicatie en samenwerking met inwoners de sleutel tot het succes: ‘Het gesprek aangaan zorgt voor wederzijds begrip en vaak ook nieuwe inzichten. Het wil niet zeggen dat we alles wat er opgehaald is ook kunnen toepassen, we kunnen nooit aan alle wensen voldoen, maar het betekent wel dat mensen gehoord worden. Die burgerparticipatie wordt steeds belangrijker om kans van slagen te hebben. Ook in project Galgeriet zien we dat die burgerparticipatie belangrijk is voor het proces.’


 

‘Openheid, communicatie en samenwerking zijn de sleutel tot het succes’

 


Ondernemers

Waar deze gemeente zich beraadt op een mogelijke fusie, zou een samenwerking met omliggende gemeenten volgens Luzette ook goed kunnen werken voor ondernemers. ‘Er zit ontzettend veel potentie bij ondernemers. Er is veel creativiteit, ook bij jonge ondernemers die kansen willen pakken. Maar het is in deze tijd ook ontzettend hard werken voor ondernemers. Dus als het gaat over een ondernemersvereniging begrijp ik dat het moeilijk is daar mensen voor te vinden, want het kost tijd en het is ‘gedoe’. Aan de andere kant verdwijnen de bedrijventerreinen uit onze gemeente. Ook voor ondernemers kan het dan goed zijn om de krachten te bundelen met omliggende ondernemersverenigingen. Ik weet uit mijn ervaring in West-Friesland dat er, door samenwerking van verenigingen in acht gemeentes, een hele krachtige ondernemersvereniging is ontstaan, die samenwerkt op clusterniveau.

Net als bij een gemeentelijke fusie moet je je afvragen welke schaalvergroting ervoor zorgt dat je invloed kan hebben. Hoeveel meer daadkracht krijg je, maar ook hoeveel meer expertise haal je in huis? Ondernemen gaat ook om netwerken, elkaar leren kennen, naar elkaar luisteren en elkaar verder helpen. Die verbondenheid zorgt ervoor dat je samen sterk staat.’

Water

Water is altijd haar passie geweest en gebleven. Als wethouder in Drechterland, als secretaris van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarbij ze ook landelijk acteert, en als betrokkene op diverse waterdossiers met de focus op het IJsselmeer en waterkwaliteit. ‘De vacature van dijkgraaf bij Wetterskip Fryslân kon ik onmogelijk negeren. Ik had gehoopt dat zo’n vacature nog even op zich zou laten wachten, maar ik wist ook dat dit een kans was die ik niet kon laten schieten.’ Tot haar geluk werd Luzette verkozen en sinds 4 februari is zij benoemd in haar nieuwe functie. ‘Mijn ervaringen van hier neem ik mee naar Friesland en ga ik ook daar inzetten. Waterland ben ik niet kwijt, want het zit in mijn hart’, aldus de scheidende burgemeester.

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden