BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente
icon-auteur Janine Klein icon-auteur aangeleverd

Waterlandse beschouwingen

Volgens Marian van der Weele was haar eerste jaar als burgemeester van Waterland een bewogen jaar, niet in de laatste plaats vanwege de pandemie. We blikken samen met haar terug én kijken vooruit naar 2022, waarin de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda staan.

Hoewel haar kennismakingen in het begin van haar ambtstermijn vooral online waren, heeft zij inmiddels gelukkig ook met veel mensen in het echt kennis kunnen maken. ‘Toen het eenmaal weer mogelijk was, heb ik de schade ingehaald. Ik ben op pad gegaan met raadsleden, heb kennisgemaakt met de verschillende dorpsraden en heb op veel plaatsen en bij veel activiteiten en een aantal evenementen mijn gezicht laten zien. In afwachting van de sleutel van mijn huis in Monnickendam heb ik ook tijdelijk in Broek in Waterland en in Uitdam gewoond. Vooral in Uitdam was het goed om zelf te ervaren wat er speelt in het dorp vanwege de dijkversterking.’

Betrokkenheid

Inmiddels is de burgemeester dus aardig ingeburgerd en heeft zij in haar ambt haar draai gevonden. ‘Natuurlijk wist ik vooraf waar ik voor tekende. De inhoud van mijn portefeuille was mij duidelijk en ik wist ook dat men in de raad moeizaam met elkaar omging. In dat opzicht ben ik dan ook niet verrast. Wat me wel op positieve wijze heeft verrast is de enorme betrokkenheid van de inwoners. Elke kern heeft een eigen identiteit en in elke kern is een hechtheid en betrokkenheid die me steeds weer treft. Die verbinding maakt de samenleving in Waterland authentiek. Ook had ik vooraf wel een beeld van Waterland als gebied, maar elke keer als ik eropuit ga, overtreft het mijn verwachtingen. De combinatie tussen het water, de historie en het platteland is zo ontzettend mooi!’

Projecten

In Waterland spelen enkele belangrijke projecten: ‘Het project Dijkversterking zit in mijn portefeuille. Het is een omvangrijk project met de nodige gevoeligheden. Voor de dijkversterking van de zuid- en westkant van Marken zet de Eilandraad zich enorm in om in overleg met Rijkswaterstaat te zorgen dat we de goede dingen doen, ook voor ‘Merekers’. Daarbij wordt ook zeker gekeken naar zogenaamde meekoppelkansen. Ook project Galgeriet is omvangrijk. Het is ook goed dat er voor de buitenwereld meer zichtbaar wordt dat daar daadwerkelijk wat gebeurt, nu de sloop van de panden langs de dijk is ingezet. Dat is ook beter voor de veiligheid van het gebied.’


Volgens de burgemeester is het goed dat er veel belangrijke zaken spelen: ‘Het betekent dat we als gemeentebestuur grote ambities hebben. Dat we willen bouwen om de gemeente letterlijk en figuurlijk verder te brengen. Dat betekent ook dat we bezig zijn om de hele ambtelijke organisatie sterker te maken, want die grote ambities moet je wel uit kunnen voeren. Met een goed personeelsplan, een strategische agenda en een plan voor een gestructureerde informatievoorziening zorgen we er nu voor dat we de juiste mensen op de juiste plek krijgen.’

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. ‘Samen met Publiekszaken ben ik al aan de slag om te zorgen dat deze verkiezing straks ordentelijk verloopt. Dat er voldoende stembureaus zijn, dat ze in alle kernen goed toegankelijk en voldoende bemand zijn en ook op het traject daarna ligt nu mijn focus al. Het is in ieders belang dat de nieuwe gemeenteraad en het daaruit te installeren college lekker van start kan gaan. Daarom werk ik, samen met de griffier, aan een programma voor zowel zittende als nieuwe raadsleden. Ik heb het idee dat het onderling begrip onder de partijen nu al beter is en dat het er gemoedelijker aan toe gaat in de raad. Als na de verkiezingen iedereen vanaf de zelfde basis start en meer als team met elkaar optrekt, komt dat de samenwerking ten goede. Dit is voor mij een belangrijk focuspunt in 2022. Of ik ook een persoonlijk doel heb voor volgend jaar? Nu ik mij definitief in Monnickendam gevestigd heb, wil ik me meer thuis gaan voelen in de gemeente. Daar zijn alle ingrediënten gelukkig al voor aanwezig!’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden