BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gemeente

Waterlandse politiek en ondernemers

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart in het vooruitzicht, vroeg de redactie van ZAAQ zich af: wat wil de Waterlandse politiek betekenen voor ondernemers in Waterland?

Bert Enderink, lijsttrekker CDA Waterland: ‘Het CDA Waterland wil dat de gemeente via Ondernemend Waterland afspraken maakt met het lokale bedrijfsleven. Het CDA Waterland wil één aanspreekpunt voor ondernemers, dat verantwoordelijk is voor vergunningsaanvragen en voor kansen en vragen. Daarbij zetten we in op duurzaam werk en kiezen we ervoor dat de gemeente maximaal inzet op het voorkomen van werkloosheid. Tot slot willen we ook dat Waterlandse boeren ruimte blijven houden om hun agrarische activiteiten economisch verantwoord voort te zetten.’

Gerard Meij, lijsttrekker D66Waterland: ‘Binnen de gemeente is te weinig aandacht voor ondernemers uit Waterland. Dat is een slechte zaak. D66Waterland wil dat er weer een bedrijfsfunctionaris komt om het contact te verbeteren. Ook moet er een startersloket komen voor startende ondernemers en zzp’ers. Bedrijven moeten ondersteuning krijgen in het duurzaam maken van hun bedrijfsprocessen. We willen dat de gemeente meewerkt aan de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Baanstee Noord-Oost samen met Edam-Volendam en Purmerend.’

Vincent Koerse, lijsttrekker GroenLinks Waterland: ‘GroenLinks is voor een gezond ondernemersklimaat. We willen ondernemers helpen bij de verduurzaming van hun bedrijven. Dit betekent subsidies voor zonnepanelen op het dak of isolatiemaatregelen, om zo het energieverbruik te verminderen. Ook willen we bedrijven van het gas af krijgen; de gemeente moet dat makkelijker maken. Ook op andere terreinen moeten de gemeente en ondernemers samen optrekken. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit en parkeren, een soepel vergunningenbeleid en een gezond toeristisch klimaat.’

Petra van Lint, lijsttrekker PvdA Waterland: ‘PvdA Waterland heeft een goede band met ondernemers. De ondernemers hebben het zwaar gehad tijdens de coronacrisis en wij hebben als PvdA waar mogelijk ondersteund via ons intensieve contact met de gemeente. Daarnaast vroegen wij voor zzp’ers om een mobiliteitscentrum en netwerkbijeenkomsten voor nieuw werk. Ook is de PvdA gekomen met het idee EXPERTMEETINGS! Wij zijn blij met de expertise die de ondernemers aan de raadstafel brengen. Deze expertmeetings willen we uitbreiden.’

Roland Wolters, lijsttrekker VVD Waterland: ‘De lokale VVD Waterland laat al jaren zien dat het ondernemers niet alleen met woorden steunt, maar ook met daden. En niet alleen in verkiezingstijd. Zo zetten we ons steeds in voor zaken als ruimere bestemmingsplannen, de bouw van nieuwe woningen, goede parkeervoorzieningen, regionale filebestrijding, etc. Zaken die goed zijn voor ondernemers, maar ook onze samenleving als geheel. Zo houden we Waterland leefbaar en betaalbaar. Veel van onze actieve leden zijn ondernemers en oud-ondernemers.’

Yvonne Gras-Hogerwerf, lijsttrekker WaterlandNatuurlijk: ‘De gemeente Waterland moet beter ondersteunend zijn voor de ondernemers. Zo kan de afhandeling van vergunningsaanvragen van ondernemers vlotter. Om ruimte te maken voor ondernemers zijn er, straks onder de nieuwe Omgevingswet, soms ruimtelijke procedures nodig. Bewaken van de toegankelijkheid van bedrijven door goed onderhoud van wegen valt ook onder de gemeente. Al zal niet alles mogelijk zijn wat creatieve ondernemers willen. Snel duidelijk zijn als gemeente, daar wil WaterlandNatuurlijk voor gaan.’

Meer gemeente


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden