BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
samenwerking
icon-auteur Sandra van der Meulen icon-auteur Christy Rijser

Dankbaar werk

Als je lid bent (geweest) van bijvoorbeeld een sportclub, toneelvereniging of een zangkoor, dan kan het niet anders dan dat je wel eens van het VSB Fonds hebt gehoord. Dit fonds maakt het met een financiële bijdrage mogelijk dat er bijvoorbeeld lichtmasten worden geplaatst op een voetbalveld of dat een muziekevenement gehouden kan worden. 

Het fonds is ontstaan uit de Stichting Bondsspaarbank en heeft als doel het verlenen van financiële steun aan projecten met een sociaal, cultureel en maatschappelijk karakter. ‘De jaarlijkse opbrengst uit het kapitaal laten wij ten goede komen aan de samenleving in het voormalige werkgebied van de Bondsspaarbank Beemster. Stichting VSB Fonds Beemster is sinds 12 mei 1995 actief in onder andere Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Zeevang. We runnen de stichting vanuit de Middenbeemster met een bestuur van zes personen. De meesten zijn er vanaf het begin al bij. Het is dankbaar werk, want je maakt verenigingen en instellingen blij’, vertelt Klaas Zijp, vanaf het begin actief in het bestuur. 

Dekkingsplan

De bestuursleden staan middenin de samenleving en hebben veel contact met alle verenigingen en instellingen. ‘We hebben uit iedere gemeente een bestuurslid die goed ingevoerd is. Voorheen moest je stoppen bij de leeftijd van 80 jaar, nu is dat naar 70 verlaagd. Met elkaar beoordelen wij de aanvragen en gaan we gesprekken aan met de betreffende personen. Ook bekijken we het dekkingsplan nauwkeurig en willen we de rekeningen zien. Na afloop maken we het geld over, om te voorkomen dat er vooraf misbruik van wordt gemaakt. We wegen alles nauwkeurig met elkaar af, ook of een vereniging vaker van het VSB Fonds gebruik heeft gemaakt’, legt Jaap Bekhof uit, ook vanaf 1995 bestuurslid.

Het zijn momenteel lastige tijden voor de verenigingen en instellingen met de coronamaatregelen, maar ook voor het VS Fonds zelf. Klaas: ’Door de lage rente komt er minder geld binnen en kunnen we dus minder uitgeven. We proberen aanvragers nu met kleinere bedragen te helpen. Het zijn onzekere tijden.’

‘We hebben uit iedere gemeente een bestuurslid die goed ingevoerd is’

Educatieve aanvragen

In al die jaren heeft het VSB Fonds heel veel projecten mede mogelijk kunnen maken, zoals het muziekevenement Muziek aan de Middenweg, dorpshuis Onder Boom in Graft en CarMar in Volendam (huis voor mensen met een beperking, red.). Jaap: ’In onze gloriejaren behandelden we zo’n 100 aanvragen per jaar. Na de financiële crisis in 2008 is dat een stuk minder geworden. Met name educatieve aanvragen krijgen we weinig binnen en dat is jammer. Dat mag best meer zijn.’

Het VSB Fonds Beemster draagt de Zonnebloem een warm hart toe. Ieder jaar krijgt een bepaalde afdeling een financiële ondersteuning. Klaas: ’De mensen die gebruikmaken van De Zonnebloem zijn ooit klant geweest bij de Bondsspaarbank. Dan is het mooi om nu wat voor ze terug te doen.’

Website 

In al die jaren is er niet veel veranderd aan de werkwijze van het fonds. Jaap: ’We hebben ooit negen bestuursleden gehad, nu zijn het er zes. Waar we wel eindelijk na jaren een stap mee hebben gemaakt, is het lanceren van een vernieuwde frisse website. Dat was echt nodig!’  

Meer samenwerking


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden