BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
samenwerking
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Christy Rijser

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Op het bedrijventerrein in Oosthuizen kocht SGM Vastgoed een kleine 10 jaar geleden een kavel waarop een vergunning is afgegeven voor 42 units. Hiervan zijn in twee fases tot op heden 28 units gerealiseerd die ofwel verkocht zijn ofwel verhuurd worden door Volume Vastgoed Faciliteiten. Omdat de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele bedrijventerrein is eind 2017 de Vereniging Mandeligheid Ambachtsweg 11 Oosthuizen opgericht.

ADoor de oprichting van de vereniging is toekomstig onderhoud aan de Ambachtsweg 11 gewaarborgd. Het bestuur, bestaande uit voorzitter Bas van Baarsen vanuit Volume Vastgoed Faciliteiten, penningmeester René Meijer en secretaris Arie de Snaijer wordt op facilitair gebied ondersteund door Gerard Burghouts. Sinds de oprichting zijn zij voortvarend aan de slag gegaan.

Noodzaak

Volgens Bas van Baarsen is een Vereniging Mandeligheid een noodzaak voor wie een bedrijventerrein met elkaar deelt: ‘Normaal gesproken wordt zo’n vereniging bij de ontwikkeling van het terrein opgericht, maar in dit geval hebben we ervoor gekozen dat op een later moment te doen. Het is belangrijk om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bedrijventerrein formeel vorm te geven. Alleen op deze manier zorgen we ervoor dat het terrein nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Dat is in het belang van een ieder die zich hier gevestigd heeft.’

Kennismaken

De eerste stappen zijn hiertoe gezet na een borrel die Arie de Snaijer afgelopen zomer bij zijn unit organiseerde: ‘Ik ben eigenaar van één van de units, maar had geen idee wie de units naast mij gebruiken. Op een gegeven moment was er een poging tot inbraak gedaan en had ik de behoefte dit met de andere eigenaren te delen. Ik had alleen geen idee hoe ik die kon bereiken. Door de borrel hebben we met elkaar kennisgemaakt en werd de vereniging vormgegeven die eind vorig jaar ook daadwerkelijk is opgericht.’

 


 

René Meijer:
‘Elke eigenaar draagt nu voor 1/42 deel bij
aan de onderhouds- en vervangingskosten’

 


Verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van alle eigenaren dat het terrein goed onderhouden wordt. René Meijer hierover: ‘De wegen, het riool en groen zijn allemaal aan onderhoud onderhevig. En op den duur ook aan vervanging toe. Door de vereniging wordt er nu voor gezorgd dat elke eigenaar hier voor 1/42 deel aan bijdraagt. Die bijdrage is ongeveer €10 per m² begane grond per jaar. De helft hiervan wordt gebruikt voor lopende kosten. De andere helft zetten we weg ter reservering voor de toekomst. Naast deze openbare onderhouds- en vervangingstaken hebben we ook het dak van de units aan de verenigingstaak toegevoegd. Je kunt je voorstellen dat als de één zijn dak vervangt, het dan voor problemen bij de buurman kan zorgen. Daarom is ook in dit geval de gezamenlijke verantwoordelijkheid van belang.’

 

Speerpunten

Na de eerste belangrijke stap, de oprichting van de vereniging, is het bestuur voortvarend te werk gegaan. Bas: ‘De afgelopen jaren is het onderhoud in handen geweest van onderaannemers die door SGM Vastgoed zijn ingehuurd. We zijn nu met deze onderaannemers in gesprek om te kijken of het onderhoud op het gewenste niveau is en wat we de komende jaren kunnen verwachten. Op basis daarvan maken we nieuwe afspraken met deze ondernemers. Daar koppelen we dan ook budgetten aan, zodat we ook weten wat we financieel kunnen verwachten.’

Arie: ‘Maar we kijken ook naar andere wensen van eigenaren. Zo onderzoeken we momenteel of we een toegangshek kunnen plaatsen, zodat het terrein niet meer als openbare weg wordt gezien. En door de oprichting van de vereniging is het makkelijker om elkaar aan te spreken als er dingen spelen. Zo hebben we ook een app-groep opgericht, zodat we elkaar kunnen bereiken bij vragen of calamiteiten. Daarbij fungeert het bestuur nu als gesprekspartner voor bijvoorbeeld de gemeente, die eigenaar is van het aangrenzende terrein.’

 

Toekomst

Vanaf heden is het zo dat elke nieuwe eigenaar automatisch lid wordt van de vereniging. Bas: ‘Dat is ook altijd de opzet geweest en om die reden is het opgenomen in de koop- en huurcontracten. Door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het terrein, zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst een fijne plek behouden om te werken en hobby’s uit te voeren. Door een goed onderhouden bedrijventerrein blijven de panden hun waarde behouden en ook aantrekkelijk voor potentiele kopers en huurders. Overigens zijn de laatste 14 units nog niet gebouwd. De bouwvergunning is nog steeds actueel, maar alle mogelijkheden liggen open. Wie meer wil weten over deze kavel of over het opzetten van een soortgelijke vereniging, kan zich natuurlijk tot mij wenden.’

Meer samenwerking


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden