BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
toerisme
icon-auteur Janine Klein icon-auteur aangeleverd

Gemeente faciliterend bij toeristische initiatieven

In juni 2015 verscheen er een tientallen pagina’s dikke toeristische visie 2015-2025, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda met een tijdsbestek van twee jaar voor gemeente Waterland. Wethouder Gabriëlle Bekhuis, portefeuillehouder Toerisme & Recreatie, is initiatiefnemer van deze visie en werkt aan een nieuwe uitvoeringsagenda voor de komende twee jaar, waarin ook voor ondernemers mogelijkheden liggen.

Gabriëlle: ‘De toeristische visie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen gemeente, ondernemers, stichtingen, verenigingen en kernraden en is een waardevol document waarmee we voort kunnen. Uiteraard zijn wij geen ondernemer, maar als gemeente kunnen wij wel een adviserende en faciliterende rol spelen. Dat is ook onze rol in het toeristisch platform dat elk kwartaal vergadert, waarbij ondernemers, maar ook toeristische verenigingen en stichtingen met concrete verbeterpunten komen, in lijn met de toeristische visie.’

Resultaten

Voor Gemeente Waterland is toerisme één van de economische pijlers. Gabriëlle: ‘Toerisme is belangrijk voor Waterland, al zoeken wij juist naar de kleinschaligheid, waarbij beleving centraal staat. In de visie gaan we uit van onze kernwaarden water, cultuurhistorie, groen en open landschap, en dicht bij Amsterdam. De afgelopen jaren zijn tal van punten uit de uitvoeringsagenda opgepakt die met deze kernwaarden te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het sloepen-, wandel- en fietsnetwerk, de kano-opstapplaatsen, het watertappunt in Zuiderwoude, maar ook de buurtbus die de kernen beter met elkaar verbindt.

Eén van de aandachtspunten was ook een ruimer aanbod aan fietsverhuur. Ook hierin heeft de gemeente een ondernemer geadviseerd en gefaciliteerd. Persoonlijk ben ik bovendien trots op de realisatie van resort Poort van Amsterdam. Het biedt faciliteiten aan inwoners als een indoor speeltuin, restaurant en zwembad, maar voorziet ook duidelijk in de behoefte aan accommodatie voor de individuele toerist. En dat zijn juist de toeristen die wij hier graag ontvangen.’

Veel initiatieven

In Waterland zijn veel toeristisch georiënteerde ondernemers actief. Gabriëlle: ‘We zien dat er de afgelopen jaren steeds meer initiatieven ontplooid worden op toeristisch vlak. Het aanbod wordt hierdoor meer divers en dat maakt onze gemeente ook steeds aantrekkelijker. Nieuwe initiatieven die passen bij de toeristische visie moedig ik dan ook aan. Dus als er ideeën zijn, kom er dan mee!’

Uitvoeringsagenda 2017-2019

Voor de nieuwe uitvoeringsagenda zal wederom een aantal concrete actiepunten worden benoemd. Gabriëlle: ‘Eén van die punten, die vanuit meerdere partijen naar voren komt, is de bewegwijzering in Waterland. Dat kan beter en duidelijker en dat zal dan ook aandacht krijgen in de komende uitvoeringsagenda. Maar er zijn ook ontwikkelingen op het gebied van dijkversterking. Daar willen we ook kijken of het mogelijk is een wandel- en fietspad te realiseren. Natuurlijk willen we ook kansen bieden voor ondernemers. Waterland is in veel opzichten toeristisch nog in ontwikkeling en biedt deze kansen volop. Het is aan ondernemers die kansen te benutten en aan ons om adviserend en faciliterend te zijn.’

Meer toerisme


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden