BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
gezondheid
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Rick Leeman

Beter in balans

Iedereen is weleens uit balans. Maar wat als dat langer duurt en het je dagelijkse leven beïnvloedt? Dat je als ondernemer niet lekker in je vel zit en je bedrijf eronder lijdt? Of dat medewerkers hierdoor minder goed functioneren? Dan zorgt Esther van der Salm, van Beweging op elk niveau, voor coaching ter preventie of herstel.

Burn-out of bore-out. Het zijn twee verschijnselen die Esther maar al te vaak ziet: ‘Mensen die veel te lang over hun grenzen gaan, alle ballen privé en zakelijk hoog houden en nooit ‘nee’ zeggen, komen zichzelf op een gegeven moment tegen. Meestal ontstaan lichamelijke en psychische klachten en lukt het niet de vicieuze cirkel te doorbreken. De eerste stap is aan de bel trekken en hulp zoeken. Voor veel mensen is dat al een hele grote, maar ook belangrijke stap.’

Minstens net zo groot is de groep mensen die kampt met bore-out, een vorm van verveling: ‘Hoeveel mensen ken jij niet die lange tijd blijven hangen in eenzelfde functie, omdat het vaste contract en salaris zo makkelijk zijn? Het is misschien comfortabel, maar doorgaans worden deze mensen er niet gelukkiger op. Onbewust suddert dit voort tot ze uitvallen.’

Ziekteverzuim

Dat deze uitval tot ziekteverzuim leidt en voor problemen bij bedrijven zorgt, staat buiten kijf. Esther: ‘Los van de hoge kosten van ziekteverzuim geeft het ook veel gedoe: het regelen van vervanging, het verlies van kwaliteit en overdracht van kennis. Daarnaast is het niet alleen voor de werkgever heel vervelend, maar ook voor de medewerker: die wil ook liever niet ziek thuis zitten en vanaf de zijlijn meekijken. En dan te bedenken dat ziekteverzuim om deze redenen voorkomen of teruggedrongen kan worden, wanneer alert wordt gereageerd door de medewerker of de werkgever.’

Onlangs werd Esther benaderd door een bedrijf: ‘Een medewerker zat al een jaar lang uitgevallen thuis. Hij was onder behandeling bij een therapeut, maar er zat helaas geen schot in de zaak. Zijn leidinggevende benaderde mij of ik iets kon betekenen? Ik vond dat een enorme uitdaging en gaf aan dat ik ervoor ging, als de betreffende medewerker daar ook toe bereid was. Het resultaat was verbluffend: na enkele maanden begon deze medewerker met re-integreren op de werkplek en inmiddels is hij weer volledig aan het werk. Het is een voorbeeld van wat deze coaching aanpak teweegbrengt. Als ik de referenties terug lees van de afgelopen jaren, ben ik daar echt wel trots op.’

‘Stap voor stap word je je meer bewust van wie je bent, wat je doet en waarom’

Beweging

Esther werkt volgens een inmiddels beproefde methode, die deels gestoeld is op praktijkervaring en mensenkennis en anderzijds op theoretische kennis van opleidingen. ‘Ik had een goede functie in het bankwezen, waarbij luisteren, verstaan wat er ook níet gezegd wordt en samen tot oplossingen komen, tot mijn dagelijkse werk behoorden. Het zijn competenties die mij nog steeds van pas komen. Ik heb mede daardoor oog voor het onderliggende probleem van het verzuim. Door mijn jaren als topsporter (als lid van het landelijk damesteam marathonschaatsen, red.) weet ik wat het is om te presteren op hoog niveau, om te gaan met teleurstellingen en jezelf weer te herpakken. Bewegen in de buitenlucht, of het nu wandelen, hardlopen of fietsen is, zorgt ervoor dat je je hoofd leeg kunt maken. Maar die beweging zorgt er ook in figuurlijke zin voor dat je in beweging komt. Juist die combinatie zorgt voor verandering.’

Op elk niveau

Het is niet zo dat je van Esther topsporter moet zijn: ‘De beweging is niet zozeer het doel, als wel het middel. De combinatie van de buitenlucht, de beweging op elk niveau en de gerichte aanpak, dragen bij aan veranderingen in het ‘hardnekkige brein’, de manier waarop we ‘geprogrammeerd’ zijn. Het zorgt ervoor dat je los komt van vaste denkpatronen en gewoonten. Tijdens deze buitensessies doen we gerichte oefeningen, hebben we reflecterende gesprekken en is er aandacht voor de doelen en dat hardnekkige brein. In twaalf weken, met zes sessies van twee uur, maken we progressie. Voor de tussenliggende weken geef ik opdrachten mee om zelf aan de slag te gaan’.

Doelen

Zo’n traject van 12 weken is niet vrijblijvend: ‘Na de erkenning en de hulpvraag, is de volgende stap wat mij betreft het aangaan van wederzijds commitment. We gaan het samen doen, maar dan moeten alle partijen er wel 100% voor gaan. Anders werkt het niet. De sessies zijn dan ook geen vaste routine. Per sessie en per cliënt kan de aanpak verschillen, al heeft elke sessie wel een rode draad, omdat ik werk met beproefde methodieken. Tijdens een intake krijg ik al een goed beeld van wat er zoal speelt. Samen bespreken we de knelpunten en stellen we concrete doelen, zodat we samen weten waar we het voor doen. Stap voor stap word je je meer bewust van wie je bent, wat je doet en waarom. En dat gun ik echt iedereen.’

Investering

‘Een coachingstraject is niet eng, maar vooral een investering in jezelf’, besluit Esther. ‘Nog mooier is het als een werkgever ook ziet dat het niet goed met een medewerker gaat en de mogelijkheid biedt om, via het bedrijf, dit traject te doorlopen. De kosten zijn namelijk belasting aftrekbaar en zowel het bedrijf als de werknemer worden er beter van. Het is een hoog renderende investering. De resultaten zijn namelijk effectief, zowel op de korte als lange termijn.’

Meer gezondheid


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden