BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
onderwijs
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Janine Klein

Waterland Toerisme in Beeld

Al een aantal jaar werkt Ondernemend Waterland samen met het Bernard Nieuwentijt College. Ook dit schooljaar werken beide partijen samen aan een project voor alle leerlingen van de derde klas. Onder de noemer ‘Waterland Toerisme in Beeld’ gaan de jongeren in kaart brengen wat er op toeristisch gebied wél en niet te beleven valt in Waterland.

Vanuit het Bernard Nieuwentijt College is Nico Kors, docent Economie, betrokken bij het project: ‘Zelf kom ik uit het bedrijfsleven en ik vind het belangrijk dat de theorie aan de praktijk getoetst wordt. Leerlingen leren van alles uit boeken en krijgen daardoor een bepaald beeld. Door er praktijkervaring aan toe te voegen verandert dat beeld vaak.’

Vanuit Ondernemend Waterland is André Schomakers kartrekker: ‘Gemeente Waterland wil meer de nadruk leggen op toerisme. De vraag rijst dan wat er aan toerismemogelijkheden is. En wat eraan ontbreekt. Die vraag leggen we nu bij de derdeklassers neer als opdracht. Zij moeten hiervoor de gemeente verkennen, interviews doen met ondernemers en inwoners, een rapport schrijven én hun bevindingen presenteren. Uit dit marktonderzoek hopen we verrassende, maar ook kritische feedback te krijgen van de leerlingen, die voor alle leeftijden gaan inventariseren of er voldoende aanbod is.’

Nico: ‘Deze opdracht heeft een relatief zware weging en wordt dus belangrijk geacht. Bovendien is de opdracht vakoverschrijdend. Ze kijken vanuit het vak Economie naar het vraagstuk, maar de rapportage wordt ook taaltechnisch door de docent Nederlands getoetst.’

Het project gaat in februari/maart van start. André: ‘De eerste zet is aan Nico om de opdracht bij de leerlingen neer te leggen. Die gaan in projectgroepjes, tijdens een aantal lesuren per week, zelfstandig met de opdracht aan de gang. De uitkomsten hiervan worden vervolgens in mei gepresenteerd. Vervolgens gaan we deze uitkomsten ook voorleggen aan een aantal stakeholders, als toeristische bedrijven, organisaties en gemeente. En uiteindelijk willen we kijken of het mogelijk is er een naslagwerk van te maken.’

Het project is een samenspel tussen ondernemers en de middelbare school. Nico: ‘Het is voor het BNC goed om zich om deze manier te kunnen profileren als sparringspartner van ondernemers in Waterland. We zijn niet voor niets als school aangesloten bij Ondernemend Waterland. Het past mooi bij de manier waarop we hier lesgeven en hoe we de theorie aan de praktijk verbinden.’

Meer onderwijs


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden