BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
techniek
icon-auteur Janine Klein icon-auteur Babiche Tervoort

Veiligheid voor alles met CO-vrij certificering

Nieuwe wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat gasverbrandingstoestellen minder risico geven op koolmonoxide ongevallen. De regels, vastgelegd in de bouwregelgeving, werden wettelijk van kracht in oktober 2020, maar de verplichte certificering is sinds 1 april van dit jaar van kracht. Wat het inhoudt? Leo de Boer, mede-eigenaar van Waterland Installatietechniek, legt het uit.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op het installeren en onderhouden van gasverbrandingstoestellen als cv-ketels, geisers, gashaarden en -kachels, volgens Leo. ‘Het houdt in dat alleen bedrijven die gecertificeerd zijn en hun monteurs met een vakbekwaamheidsdiploma op dit gebied, werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en -installaties mogen uitvoeren. Dat is een grote vooruitgang op het gebied van veiligheid, wat ons betreft.’

Praktijk

In de praktijk komt het er bij Waterland Installatietechniek op neer dat in de toekomst elk gasverbrandingstoestel bij de KIWA geregistreerd zal staan. ‘Vanaf nu wordt elke nieuwe installatie middels een unieke code vastgelegd in de database van KIWA. Ook de toestellen die wij onderhouden worden bij een eerstvolgende onderhouds- of reparatiebeurt op deze manier geregistreerd. Die code is ook gekoppeld aan ons eigen CRM-systeem, zodat ook wij de informatie over werkzaamheden, metingen, uitslagen en op- of aanmerkingen registreren. Dat laatste deden we altijd al, dus voor ons was de stap om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen klein, al moesten we wel allemaal deze specifieke opleiding volgen om ook daadwerkelijk werkzaamheden aan de installaties uit te mogen voeren vanaf 1 april.’

De wet is aangenomen op advies van onder andere de brandweer. ‘Uit onderzoek is gebleken dat veel koolmonoxide ongevallen ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van niet-deskundige installateurs. En hoewel men voorheen dacht dat het dan ging om oude installaties, blijkt dit in de helft van de gevallen juist om moderne installaties te gaan. Dat wij voldoen aan de nieuwe norm zorgt ervoor dat we bijdragen aan het naar beneden brengen van het aantal ongevallen op dit gebied.’

‘Het CO-vrij keurmerk is een grote vooruitgang op het gebied van veiligheid’

Kennis

Maar hoe weet de klant nu of een bedrijf aan de nieuwste regelgeving en normering voldoet? Volgens Leo is dat vrij eenvoudig te achterhalen. ‘Wij geven degelijk en deugdelijk advies en vinden dit ook belangrijk. Daarom zijn we ook blij met deze certificering. Het is door de overheid bedacht, maar we kunnen middels dit kwaliteitskeurmerk – te herkennen aan het CO-vrij logo – ook heel eenvoudig laten zien dat wij het voor elkaar hebben. We werken al sinds 2016 met een digitale werkbon en registreren alle werkzaamheden, mede door het maken van foto’s. Zo weten we exact hoe een installatie bij een klant ervoor staat.’

APK

De gasverbrandingstoestellen zelf veranderen niet, maar deze nieuwe wetgeving raakt vooral de montage en de werkzaamheden eromheen. ‘De kennis van de monteur is hierin belangrijk. Die moet bij elke nieuwe klant een nulmeting doen. Wat tref ik aan en is dat volgens de geldende norm? Op basis van die constateringen kan de monteur een gedegen en betrouwbaar advies geven van wat direct moet veranderen of wat bij een volgende onderhoudsbeurt moet worden aangepast.’

Bij nieuwe toestellen en bij reeds bij KIWA aangemelde toestellen wordt volgens Leo eerst de unieke code gescand. ‘Pas daarna gaan we aan de slag en registreren we online wat we doen. Er kan door KIWA, terwijl we nog aan het werk zijn, besloten worden een steekproef te doen. Dan wordt de monteur gebeld en gevraagd om de controleur – middels de camera in de telefoon – mee te laten kijken naar de werkzaamheden. Wat er is opgegeven aan werkzaamheden moet dan kloppen met de werkelijkheid. Het werkt eigenlijk hetzelfde als een APK voor je auto. Veelal wordt die door de monteur zelfstandig en goed uitgevoerd en soms besluit de overheid steekproefsgewijs te controleren of de werkzaamheden wel juist zijn uitgevoerd. Dat is bij ons altijd al het geval, maar het geeft de klant nu dus extra zekerheid.’

Adviesrol

Waar zijn bedrijf vroeger vooral werd gevraagd voor installatie en onderhoud van Cv-ketels, ziet Leo de laatste jaren een duidelijke verschuiving. ‘Met de komst van nieuwe duurzame technieken, zoals (hybride) warmtepompen, neemt ook onze adviesrol toe. Dat betekent ook dat we deze taak serieus moeten nemen als professionals in de branche. Deze CO-vrij certificering draagt bij aan die professionalisering. Door lid te zijn van de branchevereniging en de benodigde certificeringen op orde te hebben, is onze kennis en kunde nu ook gelabeld en heeft de klant de garantie dat wij ons werk met kennis en kunde doen.’

Meer techniek


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden