BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
techniek
icon-auteur Patty de Jong icon-auteur Rick Leeman

Voorbereidingen nieuwe gemaal in volle gang

Een belangrijk project van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is om met een nieuw gemaal in te spelen op de verandering van het klimaat. Wij spraken met projectleider Hezron Weijer en uitvoerder Sebastiaan de Groot van Van Geemen, die als deeltaak hebben het bouwklaar maken van de grond. Zelfs voor Van Geemen is dit gemaal een bijzondere opdracht.

Van Geemen is vanaf het begin betrokken bij het hele project. Hezron: ‘De werkzaamheden zijn heel divers, van heel grof werk tot de fijne afwerking, dat zien we ook niet vaak.’ ‘Dat je aan zo’n mooi project mag meewerken als Waterlander en bij een Waterlands bedrijf, dat vind ik prachtig’, vult Sebastiaan trots aan. 

Er wordt flink gewerkt aan de noordzijde van Monnickendam tussen de Purmer Ee (Stinkevuil) en de Gouwzee (Monnickendammergat). Er komt een gemaal terwijl het verkeer op de N247 zo min mogelijk last mag hebben van dit technische hoogstandje, op de twee weekenden na dat de weg er was afgesloten voorafgaand aan de bouw. Hezron: ‘Ja, dat was een voorwaarde voor deze opdracht. Het gemaal gaat door de dijk heen, waar de weg overheen gaat. Er is een brug aangebracht in de N247 in die twee weekenden. Je kan onder de N247 doorlopen van de ene kant van de dijk naar de andere. De weg zal nog een weekend worden afgesloten om de brug weer weg te halen, maar verder werkt iedereen onder de weg aan het gemaal door. Het is dus geen maandenlange omweg, waar iedereen bang voor was.’

‘Dat je aan zo’n mooi project mag meewerken als Waterlander en bij een Waterlands bedrijf, dat vind ik prachtig’

Noodzaak

‘Het gemaal is een slaper’, legt Hezron uit. ‘Hij hoeft niet continue te werken, maar alleen als het nodig is. Hij kan twee kanten op werken. In tijden van zware neerslag om het water weg te malen en bij droogte om water het gebied in te laten. HHNK houdt op die manier vast rekening met de klimaatverandering. Er komt ook een vispassage in, zodat de vissen niet alleen door de Grafelijkheidssluis kunnen doorsteken.’

Partners en onderaannemers

De opdrachtgever is HHNK en de hoofdaannemer is de combinatie van Friso Bouwgroep en Van Hattum en Blankevoort. ‘Van Geemen is als eerste bedrijf aanwezig om het terrein in te richten en te zorgen voor het bouwklaar maken van de grond. Gebr. Van ’t Hek zorgt voor de fundering, er komen betonwerkers en bedrijven voor het werktuigkundige- en installatiedeel van het gemaal, de pompen, de elektronica, etc. Dat zijn allemaal onderaannemers.’ 

Bouwklaar

Hezron vertelt verder hoe de grond bouwklaar is gemaakt. ‘In maart 2019 begonnen we met voorbelasting door heel veel grond (gewicht) aan te brengen aan de instroomkant, bij het Stinkevuil. Dan kan het vast inzakken en dat voorkomt later verzakken. Verder dus de plaatsing van de brug en ontgraven we de in- en uitstroom damwandkuipen. De volgende partij kan dan de bouwplek veilig maken, met een stalen constructie (damwanden) om het water op afstand te houden. Wij kunnen dan nog dieper graven, naar acht meter diep onder het asfalt en vijf meter onder water, dus het gemaal is net een ijsberg. Je ziet het topje, maar het meeste zit onder de grond en het water.’ Van Geemen werkt met eigen mensen – vakmensen en leerlingen zijn er altijd welkom – maar huurt ook personeel in van andere (lokale) grondbedrijven.

Bouw & Afronding

Van Geemen verwacht met het grondwerk eind januari 2022 klaar te zijn. Andere partijen bouwen dan het gemaal (betonwerk) en daarna komt Van Geemen weer terug. ‘De damwanden en de brug gaan eruit en het nieuwe gemaal blijft in de dijk achter Er wordt dan nog wel inpandig verder gebouwd aan het gemaal. Wij richten dan het terrein verder in met een recreatieve functie. Zo komen er aan weerszijden uitzichtplekken.’

Niet meteen graven 

Hezron: ‘Eerst worden allerlei onderzoeken gedaan, zoals een haalbaarheidsonderzoek met de risico’s. Zoals vervuilde grond, wel aangetroffen maar weggehaald, kabels en leidingen, in een nieuw tracé omgelegd, en er is een flora- en faunaplan. Maar er zijn geen bedreigde diersoorten gevonden.’ 

Uitdagingen

Sebastiaan de Groot noemt vooral de brug en de veiligheid als uitdagingen. ‘Normaal graaf je een gat waar je bijna overal bij kan. Nu moeten we de afgegraven materialen van onder de brug naar het transportmiddel krijgen.’ Kan het ook mislukken? ‘Er zit in alles een risico, maar dat proberen we zo veel mogelijk vooraf in te schatten. Tijdens de werkzaamheden kan je nog van alles tegenkomen dat van tevoren niet voorzien was. Dan maken we even pas op de plaats om te kijken hoe we veilig verder kunnen. Dus we zeggen eind januari, maar we houden een slag om de arm. De bouwplaats is er sowieso nog tot medio 2023, voordat we echt helemaal klaar zijn.’  

Meer techniek


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden