BEKIJK HIER HET ZAAQ MAGAZINE
column

Contact met Jan en alleman

Mijn mailbox bevatte enkele weken terug een bericht van Janine, de hoofdredacteur, met de volgende inhoud. ‘Ik vroeg me af hoe het sollicitatieproces bij de VOWA verloopt en of je het leuk vindt in een column iets te vertellen over je afgelopen jaren als voorzitter?’

Het verzoek kon ik moeilijk terzijde leggen en biedt mij een goede gelegenheid om VOWA nog eens onder de aandacht te brengen. 

Wanneer ik over een half jaar de voorzittershamer neerleg, sluit ik een periode af van een kleine 10 jaar. Ik gebruik bewust het woord ‘neerleg’, omdat op dit moment van een overdracht nog geen sprake is. De kandidaten staan niet opgesteld in rijen van drie. De zoektocht duurt voort. Enerzijds begrijpelijk. Veel mensen hebben het immers druk, zijn bezig hun bedrijven door deze moeilijke tijden te loodsen. Maar anderzijds ook onbegrijpelijk. Het is immers zo leuk, boeiend en uitdagend.

VOWA is de koepel van de ondernemersverenigingen in onze regio en heeft als zodanig contact met Jan en alleman. Met alle aangesloten verenigingen natuurlijk, met individuele ondernemers, met het onderwijs, met de media, maar ook en vooral met wethouders, gedeputeerden en andere bestuurders. Het ondernemersklimaat in het algemeen is hetgeen VOWA probeert te bevorderen. Meepraten en –denken over het vestigingsklimaat, over de bereikbaarheid, over het onderwijs, de arbeidsmarkt. 

Successen? Ach, dit soort klussen is iets waarvoor de lange adem nodig is. Neem nu die onderdoorgang bij Broek in Waterland. Ik schat dat ik met dat dossier al zo’n vijf jaar stoei. Het is een kwestie van vasthouden, overtuigen en geduld hebben. Naar ik verwacht zal dat alles niet tevergeefs zijn.

Of neem de bedrijfsbezoeken voor docenten in het technisch onderwijs. Een kleine 40 bezoeken zijn er gebracht en wat zien we? Het contact tussen de docenten (met name die van de SG De Triade Edam en SG Gerrit Rietveld Purmerend) en bedrijfsleven is sterk verbeterd. Men weet elkaar gemakkelijker te vinden. Adviezen worden uitgewisseld, stageplaatsen zijn zelden meer een probleem en zelfs gastdocentschappen komen voor. Het allermooiste is dat de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs in onze regio boven het landelijk gemiddelde ligt. Kijk, daar doe je het voor!

Belangstelling? Meer weten? Ik geef graag meer info.
Mail naar: info@vowa.nl.  

Meer column


zaaq-mediakaart

Heb jij een goed ondernemersverhaal?

Dan is ZAAQ hét platform om hier aandacht aan te besteden. Met één regionaal magazine, online exposure op ZAAQ.nl en diverse social media kanalen bieden wij een uitgebreid zakelijk netwerk.

Bekijk de mogelijkheden